Kam je poniknila četrtina denarja, prejetega za raziskovalne projekte?

Revizija v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper je odkrila za 591.000 evrov nenamenske porabe državnega denarja.

Objavljeno
28. junij 2012 10.39
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Koper – Odnosi na Univerzi na Primorskem se še naprej krhajo in slabšajo, odkrivajo se mnoge nepravilnosti. Pred kratkim končana revizija v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (ZRS), enem temeljnih ustanoviteljev koprske univerze, je odkrila za 591.000 evrov nenamenske porabe državnega denarja.

Potem ko je revizijo v ZRS naročil že prejšnji rektor (Rado Bohinc), je to v istem ZRS naročil še sedanji rektor Dragan Marušič.

Delo je 13. junija opravila družba ABC revizija in s poročilom seznanila tako rektorat kot revidiranca. Revizija je ugotavljala, kako so bila porabljena sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Pri tem se je lotila natančnejše analize 13 projektov (programov), ki jih je financiral ARRS in so bili končani leta 2011.

Večina teh se je začela že februarja 2008, samo dva maja 2009. V sklepih so revizorji zapisali, da je ZRS pri omenjenih 13 projektih izkazal prevelike stroške oziroma nenamensko porabo v višini 591.865 evrov. Toda ta znesek ni končen. Morali bi ga še povečati, pravijo revizorji v svojem poročilu. Od ARRS je denar prejel, vendar ga ni porabil v skladu s pogodbo. Poleg tega ga je nekaj »prihranil«.

Za obravnavane, revidirane projekte ni izkazal porabe 486.601 evrov, saj jih je porabil za druge namene. V sklepih piše, da ZRS nima ustreznih podlag, iz katerih bi bile razvidne dejanske obremenitve zaposlenih po posameznih projektih: »Strošek plač, prikazan pri posameznem projektu, zaradi načina izračuna ni nujno enak dejanskemu strošku plač.« Neuraden vir, ki očitno dobro pozna dogajanje v ZRS, je zadnje komentiral: »Kaos na tem področju je omogočal, da se je lahko plačevalo tudi delo, ki ni bilo opravljeno.«

Pri pregledu stroškov za blago in storitve so revizorji odkrili tudi stroške, za katere so ocenili, da niso neposredno stroški projektov. Tako so samo pri vzorcu petih odkrili za 9389 evrov spornih stroškov.

Revidiranec zanje nima ustreznih evidenc za razporeditve stroškov po projektih. Tako imamo podatek, da je nekdo med stroške nekega projekta vpisal za 4700 evrov stroškov elektrike in za 1650 evrov stroškov telefona. Ni jasno, na primer, zakaj naj bi bili to stroški natančno tega projekta.

Poskušali smo dobiti komentar in mnenje rektorja Dragana Marušiča, ki pa za nas ni bil dosegljiv, češ da je službeno odsoten. Odgovoril nam je Darko Darovec, direktor ZRS Koper. »Vem, da je bila opravljena revizija v ZRS. Toda meni še niso posredovali uradnih sklepov, zato ne morem ničesar komentirati. Lahko pa povem le, da ni bilo ničesar protizakonitega. Ko bom podrobneje pogledal revizijsko poročilo, se bom lahko odzval.«

Ker v revizijskem poročilu piše, da bi moral ZRS v primeru, da ARRS opravi pregled, vrniti najmanj 591.865 evrov, je Darko Darovec pri tem vendarle komentiral: »Tako in tako se lahko samo še vsi med sabo uničimo.« Odločno je tudi zanikal očitek, ki so nam ga posredovali viri z univerze, da naj bi Darovec prodal tri svoje družinske avtomobile najprej posrednikom, ti pa ZRS.

O razmerah na koprski univerzi sta v zadnji Sobotni prilogi podrobneje spregovorila vsak s svojega zornega kota: Igor Ž. Žagar, nekdanji predstojnik oddelka za slovenistiko na FHŠ Univerze na Primorskem, ki je Darovcu med drugim zbadljivo navrgel, da lažje zgladi neskladja med ARRS in ZRS, saj je direktor koprske raziskovalne institucije tudi član upravnega odbora ARRS, Jože Pirjevec, profesor na FHŠ in predstojnik oddelka za zgodovino, pa je izrazil resno skrb, da dogajanje na koprski univerzi in na FHŠ izjemno škodi ugledu fakultete.

Vpis na fakulteto se je zmanjšal za polovico: »Ozračje, ki se je ustvarilo v zadnjem času, je zelo huda antipropaganda. Poleg tega živimo v času, ki že tako ni naklonjen humanističnim in družboslovnim študijem. To so stvari, ki ustvarjajo napetosti in kakršnih sam v 40 letih dela na raznih univerzah še nisem doživel.«