Kazen za napačno parkiranje v MOL tolmačijo po svoje

Občinski uradniki so se zavili v molk. Predvidoma v ponedeljek bodo utemeljili svoje tolmačenje zakona.

Objavljeno
07. julij 2011 20.19
Posodobljeno
07. julij 2011 20.34
Samo Petančič, Ljubljana
Samo Petančič, Ljubljana
Ljubljana – Avtomobiliste, ki bodo v prihodnje parkirali na plačljivih parkiriščih po glavnem mestu in prekoračili plačani čas parkiranja ali na parkomatih pozabili plačati parkirnino, bo lahko Mestna občina Ljubljana (MOL) zaradi svojega tolmačenja novega zakona o pravilih cestnega prometa (ZPRCP) kaznovala s kar 200 evri globe.

Ker je ta kar sto- ali celo dvestokratnik zneska, ki ga je treba plačati za eno- oziroma dveurno parkiranje, so svoj glas dvignili že številni vozniki. Prepričani so, da je to drakonsko kaznovanje, primerljivo z mestnim odlokom o cestnoprometni ureditvi, ki ga je morala občina na zahtevo ministrstva za promet spremeniti in globo za parkiranje na bankinah z 200 zmanjšati na 40 evrov.

Neuradno smo izvedeli, da po novi zakonodaji, ki od 1. julija omejuje parkiranje na plačljivih parkirnih mestih, ni bil kaznovan še nihče, so pa redarji že dali nekaj predlogov za plačilo glob. Mestna občina Ljubljana (MOL) in mestno redarstvo opozarjata na 98. člen zakona, ki pravi, da se »z globo 200 evrov kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo«.

Enačenje neprimerljivih kršitev

Kritiki pa opozarjajo na 68. člen zakona, ki pravi, da se z globo 40 evrov kaznuje voznik, ki vozila, parkiranega na območju kratkotrajnega parkiranja (do dve uri), po pretečenem času ne odpelje. Trdijo, da so mestne oblasti zakon razumele zelo po svoje in napačno enačijo nepravilno parkiranje – na primer na prehodu za pešce – s kršitvijo, ki jo pomeni pravilno parkirano vozilo, ki stoji na parkirnem prostoru dlje, kot je voznik zanj plačal na parkomatu.

Tolmačenje zakonodaje je očitno precej zmedlo tudi občinske uradnike, saj so se ti večinoma zavili v molk. Predvidoma v ponedeljek bodo dali skupno izjavo o utemeljenosti svojega tolmačenja zakona, potem ko bodo upravičenost tovrstnega kaznovanja pretehtali mestni pravniki. »Tudi če bi se izkazalo, da je tovrstna dikcija pravilna, se takšno kaznovanje še vedno lahko zmanjša z občinskimi predpisi. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet tako lahko mestnemu svetu v obravnavo predlaga predpis, ki kazen zmanjša na sprejemljivejši znesek, ta je doslej znašal 40 evrov za takšen prekršek,« smo neuradno izvedeli pri eni od mestnih uradnic.

Predstavniki Ljubljanskih parkirišč in tržnic, ki parkirišča upravljajo, voznike za zdaj javno pozivajo, naj se plačilu globe izognejo tako, da parkirnino redno plačujejo na parkomatih.