Kemis lahko dela brez gradbenega dovoljenja

Sanacija objekta: Brez ugotovljenih kršitev – Dolgotrajni postopek »interes javnosti«
Objavljeno
13. januar 2018 11.43
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek
Ljubljana - Gradbena inšpektorica je presodila, da Kemis za sanacijska dela v požaru poškodovane hale ne potrebuje novega gradbenega dovoljenja, saj v do zdaj opravljenih pregledih ni ugotovila nobenih nezakonitih del. Inšpekcijski postopek s tem še ni končan.

Gradbena inšpektorica je pri svoji odločitvi upoštevala izjemo v zakonu o graditvi objektov, da gradbeno dovoljenje ni potrebno za dela, s katerimi se preprečuje ali zmanjšuje posledice naravne ali druge nesreče, za kar se je s pridobljenim pravnim mnenjem zavzemalo tudi vodstvo Kemisa. »Kolikor je mogoče razumeti, inšpektorica postopek vodi v smeri, da gre pri sanacijskih delih v Kemisu za minorne popravke oziroma preprečevanje nadaljnje škode. Aktivnosti bo spremljala tudi v prihodnje. Če bo Kemis presegel gabarite objekta, denimo, da bo hotel dozidavo, se bo inšpektorica odločila za drugačen ukrep, če bo treba, tudi za ustavitev gradnje,« je odločitev svoje podrejene komentirala direktorica gradbene inšpekcije Tanja Varljen.

Utemeljitev inšpektorice samo ustna

Pisne utemeljitve svoje odločitve gradbena inšpektorica ni podala, Varljenova je njeno presojo »razbrala v pogovoru z njo«. Inšpektor je pri odločanju samostojen, seveda v okviru zakona in predpisov, poudarja. Vendar to ne pomeni, da je njegova odločba nujno dokončna. Če se kdo z njo ne strinja, jo je mogoče posredovati v presojo ministrstvu za okolje in naprej na sodišče, dodaja. V primeru Kemisa je sicer prepričana, da se inšpektorica zaveda odgovornosti, ki jo prinašajo posebna pooblastila.

Gradbena inšpekcija je po požaru opravila tri preglede: 26. maja, 29. junija in 15. decembra lani. Vmes je 21. avgusta še zaslišala inšpekcijskega zavezanca, 7. septembra pa pregledala dokumentacijo. V nobenem primeru ni ugotovila kršitev. Gradbeni inšpektorji, ki so bodisi univerzitetni diplomirani inženirji gradbeništva ali arhitekture, v postopkih pregledajo vse bistveno, tudi stabilnost in odpornost stavbe, zagotavlja Varljenova.

Gradbenega ne, uporabno pač

Dolgotrajnost inšpekcijskega postopka je po njenih besedah dobra, ne slaba novica, saj pomeni, da inšpektorica nenehno spremlja dogajanje v Kemisu, in se ne odziva le na prijave. »Ob prvem ogledu maja lani, ko ni ugotovila nepravilnosti, bi postopek lahko tudi končala, vendar zaradi javnega interesa gradnjo spremlja še naprej.«

Kemis morda ne bo potreboval novega gradbenega dovoljenja, bo pa moral po zaključku sanacije in pred začetkom delovanja pridobiti uporabno. Za to bo moral opraviti tehnični pregled objekta in predložiti dokumentacijo, da je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem in gradbenimi predpisi; da so bili upoštevani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma omejeni vplivi, ki jih objekt utegne povzročiti okolici; da je projekt izvedenih del skladen s predpisi in da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba. O izdaji uporabnega dovoljenja bo odločala upravna enota Vrhnika, gradbena inšpekcija pa bo postopek budno spremljala, obljublja Varljenova.