Predstavitvena informacija

Kje pridobiti sredstva za vaše poslovne investicije

Vsak od nas v življenju pride do točke, ko se želi osamosvojiti in končno delati, kar ga resnično veseli in v čemer je najboljši. Imamo željo, idejo, tudi načrt …, a pogosto se zatakne pri denarju.

Objavljeno
13. marec 2019 10.20
Posodobljeno
13. marec 2019 10.20
Zagon lastne dejavnosti zahteva veliko finančnega vložka. Foto: SID Banka
Promo Delo
Promo Delo
Zagon lastne podjetniške dejavnosti res vsaj na začetku, in dokler ne ustvarjamo dohodka, zahteva, da vložimo del lastnih prihrankov; a kar pogumno, poslovanje vam nato olajšajo posojila. Vsem je namreč v interesu, da slovensko gospodarstvo raste in se razvija, da imajo naši podjetniki razmere, kot jih imajo tisti na najbolj razvitih trgih, da uspešno poslujejo in širijo svojo dejavnost.

Omislite si mikroposojilo
Ste samostojni podjetnik, mikro ali malo podjetje ali start up ter potrebujete sredstva za pokrivanje stroškov in izdatkov svojega poslovnega procesa ali želite investirati v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva? SID banka omogoča kredit v višini od 5000 do 25.000 evrov. Ker se sredstva črpajo iz Sklada skladov, ki sta ga ustanovila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka, vlogo lahko oddate kadar koli (do porabe sredstev), kredit pa črpate 45 dni od njegove odobritve.

image
SID banka omogoča kredit, ki se črpa iz Sklada skladov. Foto: SID BankaKaj dobite
S kreditom boste lahko 100 % pokrili upravičene stroške za plačila nakupov materiala, trgovskega blaga; plačila storitev, stroške dela ter naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva z vključenim DDV. Doba kreditiranja traja od dve do pet let; moratorij na odplačilo glavnice pa do dveh let in pol oziroma največ polovice ročnosti kredita. Ob tem vam finančni posrednik ne bo zaračunal nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

Kakšni so pogoji
Kredit lahko pridobite, če ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja; ter če se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Cilj je zapolnitev vrzeli
Nekatera področja poslovanja so premalo finančno podprta, zato je cilj tovrstnih iniciativ spodbujanje trajnostne gospodarske rasti, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja s trajnostno uporabo evropskih kohezijskih sredstev. Mikroposojilom za mikro ali mala podjetja ter start upe je namenjenih skupaj 87 milijonov evrov.

image
Cilj pobude je trajnostni razvoj gospodarstva. Foto: SID Banka


Ponudba mikroposojil je na voljo pri Primorski hranilnici Vipava in Slovenskem podjetniškem skladu. Več o njih si preberite tukaj.

Ne izpustite priložnosti za lažjo, hitrejšo in zanesljivejšo pot do uresničitve svojih poslovnih ciljev.