Predstavitvena informacija

Ključ do uspeha podjetja so tudi inovacije

Uspešno podjetje ne raste in se ne razvija brez nenehnega vlaganja v raziskave, razvoj; brez drznih idej, prebojnih inovacij, izdelave prototipov in optimizacije produktov. Da boste svoje cilje lažje dosegli, vam bodo v pomoč prav temu namenjena posojila.

Objavljeno
15. maj 2019 09.45
Posodobljeno
15. maj 2019 09.46
Na voljo so krediti za investicije v inovacije in razvoj vašega podjetja. Foto: SID Banka
Promo
Promo

Za samostojne podjetnike ter mala, srednja, velika in zagonska podjetja so namreč na voljo krediti od 10.000 do kar 10 milijonov evrov, ki jih ponuja SID banka.

Kako veste, da je vaš projekt upravičen do kredita
Za odobritev kredita mora projekt vašega podjetja izpolnjevati nekatere pogoje. Upoštevane bodo naložbe v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva, kot so:
•    povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve;
•    bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti;
•    bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev;
•    razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev;
•    izdelava prototipov, predstavitve, pilotni projekti, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev;
•    načrtovana raziskava ali kritična preiskava, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev;
•    naložbe, povezane s projektom, ki je bil podprt z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

image
Kredit vam bo financiral 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. Foto: SID Banka


Projekt se mora izvajati v Sloveniji (lahko se začne pred oddajo vloge, ni pa še zaključen) in v sektorju, ki ni izključen.

Kaj pa drugi pogoji
Kredit vam bo financiral 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. Zajema obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5 % pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 % oz. s pomočjo de minimis, ter 37,5% pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.

Doba kreditiranja traja 3–9 let, moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita (1– 3 let). Vključuje mesečna doplačila, ne pa zavarovanj oz. le z zastavo pravice na predmetu financiranja. Kreditom v vrednosti več kot milijon evrov in ročnostjo nad pet let se lahko zagotovijo tudi druga zavarovanja. Drugi pogoji so skladni s programom in pogoji finančnega posrednika. Kreditojemalec v primeru, da  Euribor v času trajanja kreditnega razmerja doseže pozitivno vrednost, plača le 37,5 % 6 mesečnega Euribor z nespremenljivim pribitkom.

Kaj je shema de minimis
Program temelji na shemi pomoči de minimis, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.000 EUR oziroma 100.000 evrov, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora. Ta pomoč se izraža v obliki nižjega pribitka na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vloge je tako do porabe sredstev; rok za črpanje kredita pa 6 mesecev od dneva odobritve kredita.

Že imate idejo, v katero želite investirati? Obrnite se na svojega finančnega posrednika pri Sberbank ali SID banki, kjer podpirajo razvoj, raziskave in inovacije vašega podjetja.

www.sid.si; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; 01/200 75 14

www.sberbank.si; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; 080 22 65