Kmalu gradnja viadukta v kobariškem klancu

Znova se obuja tudi zamisel za predor Cerkno–Hotavlje.

Objavljeno
04. november 2015 10.48
Blaž Močnik
Blaž Močnik

Državna cesta v kobariškem klancu je zadnje ozko grlo med Ljubljano in Bovcem. Vendar namerava država z gradnjo viadukta odpraviti oviro, znova pa obujajo tudi načrte za predor med Cerknim in Hotavljami.

Konec poletja so končali dve leti trajajoča gradbena dela na Keltiki, cesti nad Kobaridom pa se obeta tretja večja posodobitvena naložba v zadnjih letih, s katero bi nezmožnost srečevanja tovornjakov in drugih udeležencev v prometu pod previsnimi skalami postala zgodovina. Dela predvidevajo tudi gradnjo 60-metrskega viadukta, vendar iz zelo skope informacije z direkcije za infrastrukturo (DRSI) sploh ni jasno, kdaj in koliko časa bodo posegi potekali.

Sporočili so le, da bo v teh dneh objavljen javni razpis za izvajalca del. »Predvidevamo, da bi brez zapletov, ki so povezani z javnimi naročili, v treh mesecih našli izvajalca in da bi na začetku gradbene sezone začeli dela,« je dejal vodja sektorja za naložbe na DRSI Tomaž Willenpart.

Umeščanje predora v prostor

Direkcija bo na območju občin Tolmin, Cerkno in Idrija v prihodnjem letu namenila 2,5 milijona evrov, leta 2017 pa 5,4 milijona. »Večina denarja bo namenjena gradnji oziroma rekonstrukciji cest, nekaj pa za projekte in težko pričakovano študijo različic na odseku Cerkno–Hotavlje,« dodaja Willenpart. Za cestni predor pred Dolenjo Trebušo je država pred dvema letoma potrdila izvedbeno različico, zato se bo zdaj lotila izdelave državnega prostorskega načrta.

Začeli bodo pripravljati projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za tolminsko obvoznico, študije različic ter predinvesticijske zasnove za obvoznico v Spodnji Idriji in projekte za izvedbo rekonstrukcije ceste skozi Godovič. Medtem bo država ob Keltiki še naprej odkupovala zemljišča za nove posodobitve, predvideno pa je tudi dokončanje zahtevne sanacije skalne brežine v soteski Zale.

Na soški magistrali je v načrtu obnova dveh premostitvenih objektov, s čimer bi končno lahko stekel dvosmerni promet. Nadaljevala se bo tudi izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za obvoznico v Kanalu ob Soči.

Tolminski župan Uroš Brežan podpira napovedi: »Zadnja leta smo bili na državnih cestah, razen tam, kjer so bila evropska sredstva predvidena, priča zastoju vseh aktivnosti, zdaj se stvari nekoliko popravljajo. Tolminska obvoznica je skupaj s četrto razvojno osjo ena od takšnih projektov, ki je z vidika mobilnosti in dostopnosti zgornjega Posočja za dolino nadvse pomembna.«