Ko nas obišče patronažna sestra

Vprašanje in odgovor: Vsak kotiček Slovenije, od središča Ljubljane do oddaljene hribovske kmetije, ima točno določeno patronažno službo, pravi Andreja Krajnc

Objavljeno
23. april 2019 18.27
Posodobljeno
23. april 2019 18.27
Informacije o patronažni službi, pristojni za posamezno terensko območje, je mogoče dobiti pri osebnem zdravniku, na spletni strani zdravstvenega doma ali na spletnih straneh patronažnih služb. Foto Blaz Samec
S. Č.
S. Č.
Katere so glavne naloge, ki jih patronažne medicinske sestre opravljajo na terenu? Pri nas imamo na primarni ravni zdravstvenega varstva že več kot 60 let dobro organizirano mrežo patronažnega varstva, pravi Andreja Kranjc, predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. To pomeni, da ima vsak kotiček Slovenije, od središča Ljubljane do oddaljene hribovske kmetije, točno določeno patronažno službo.

Tako imajo ljudje ne glede na to, kje prebivajo, zagotovljeno pravico do storitev, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja patronažno varstvo. Patronažna medicinska sestra izvaja preventivne in kurativne obravnave pri zdravih in bolnih ljudeh v vseh življenjskih obdobjih. Pri načrtovanju preventive je popolnoma samostojna (obravnava nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, majhnega otroka, starejše osebe, kroničnega bolnika ...). V izvajanju kurativnih obravnav je odvisna od bolnikovega naročila.

Kadar izbrani osebni zdravnik presodi, da pacient potrebuje obisk na domu, izda delovni nalog za patronažno službo. Izjemoma ga lahko izda tudi pooblaščeni odpustni zdravnik v bolnišnici, preden se pacient vrne v domače okolje. Na delovnem nalogu morata biti poleg časovne opredelitve veljavnosti natančno navedeni frekvenca in vrsta naročenih posegov ali postopkov zdravstvene nege (preveza, aplikacija zdravil, zdravstvena nega stome, odvzem krvi ...).

image
Delo patronažne sestre je specifično in ga je težko primerjati z zdravstveno nego v zdravstveni ustanovi, pravi Andreja Krajnc. Foto osebni arhiv
Katera so najtežja opravila, ki jih izvajajo patronažne medicinske sestre? Delo patronažne medicinske sestre je že samo po sebi težko, saj vsakodnevno dela na terenu, pri čemer se mora sama v vseh vremenskih in prometnih razmerah prebiti do ljudi, ki jo čakajo in potrebujejo. Delo je specifično in ga je težko primerjati z zdravstveno nego v zdravstveni ustanovi. Medicinska sestra namreč nikoli ne ve, kaj jo čaka za vhodnimi vrati, na katera potrka, zato mora biti strokovno dobro podkovana, da lahko vsak trenutek ustrezno presodi situacijo, skupaj s posameznikom in družino poišče rešitve, in če je treba, tudi učinkovito ukrepa naprej.

Pri svojem delu nikoli ne obravnava samo posameznika zaradi potreb, zaradi katerih je vstopila v hišo, ampak ga vedno obravnava celostno v sklopu potencialnih zdravstvenih ali socialnih težav in potreb, ki jih ima njegova družina.
Katere storitve patronažne službe največkrat potrebujejo starejši? Kako se lahko človek prijavi zanje? Patronažne medicinske sestre v domačem okolju obravnavajo veliko starejših ljudi, ki so ne glede na to, ali živijo sami ali z družino, izpostavljeni številnim nevarnostim. Zato potrebujejo pomoč, spodbudo, nadzor, podporo in opolnomočenje o tem, kako lahko sami čim bolj poskrbijo zase, kako preprečijo zaplete ali poslabšanje zdravstvenega stanja in kje dobijo ustrezno pomoč, če imajo zdravstvene ali socialne težave, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja.

Pri preventivni ali kurativni obravnavi starejše osebe na domu lahko medicinska sestra odkrije različna odstopanja, ki zahtevajo ukrepanje in včasih tudi aktiviranje drugih služb. Informacije o patronažni službi, pristojni za posamezno terensko območje, je mogoče dobiti pri osebnem zdravniku, na spletni strani zdravstvenega doma ali na spletnih straneh patronažnih služb.