Kolikšen komunalni prispevek bo v Šentjerneju?

Svetniška opozicija in civilna iniciativa bi ga zmanjšali za 80 odstotkov, občina za 55.

Objavljeno
21. januar 2013 19.38
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Šentjernej - Šentjernejski župan Franc Hudoklin je za danes sklical osmo izredno sejo občinskega sveta. Dnevni red in gradivo bodo na seji predložili njeni predlagatelji iz vrst občinske svetniške koalicije. Ni skrivnost, da bo govor o komunalnem prispevku, ki dviga temperaturo v občini že od jeseni.

V občini Šentjernej si že dobro desetletje prizadevajo urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki bi bilo tudi cenovno sprejemljivo za uporabnike. Naložba je del pilotnega projekta Načrt upravljanja voda v porečju reke Krke, s katerim država zagotavlja izvajanje evropske zakonodaje s področja upravljanja voda do leta 2017. Vseh skoraj 11 kilometrov primarne in sekundarne kanalizacije s hišnimi priključki je zgrajenih, centralna čistilna naprava v Šmalčji vasi za 60 odstotkov odpadnih voda v vsej občini, ki jo je zgradil koncesionar WTE, pa čaka na dovoljenje za poskusno obratovanje.

Šentjernejski projekt je eden od treh, ki mu je bilo odobreno sofinanciranje, za katerega se je potegovalo 22 slovenskih občin. Ocenjen je na 8,4 milijona evrov, od tega kanalski sistem na 4,7 milijona evrov. Dobro polovico sredstev zanj prispeva Evropski kohezijski sklad, slabo desetino država, ostalo pa mora zagotoviti občina. Za naložbo je nameravala poldrugi milijon evrov zbrati s komunalnim prispevkom. Prvih 385 odločb o odmeri prispevka je v skladu z veljavnim odlokom, ki ga je občinski svet v letu 2010 sprejel le z enim glasom proti, izdala konec oktobra lani, z njimi pa zanetila pravo revolucijo.

Osnova za odmero komunalnega prispevka so površine objektov iz evidence GURS. Najnižji je znašal 197 evrov, najvišji 4916 evrov, najvišji za pravno osebo pa dobrih 12.000 evrov. V povprečju je bil komunalni prispevek okoli 1500 evrov. Opoziciji v občinskem svetu na čelu z Albertom Pavličem se je to zdelo preveč. Oblikovala se je tudi Civilna iniciativa Glas ljudstva pod vodstvom Sama Hudoklina, ki je zahtevala vsaj polovično znižanje komunalnega prispevka. Po več javnih shodih, ki so izzveneli predvsem kot protest proti županu Hudoklinu, in s peticijo, ki jo je menda podpisalo že preko tisoč občanov, se je zahteva po znižanju komunalnega prispevka ustavila pri 70 odstotkih z dodatnimi 10 odstotki za stara vlaganja.


Župan Franc Hudoklin pravi, da to ni mogoče, saj bi bilo nezakonito. Popustili so za 55 odstotkov, kolikor v skladu z odlokom lahko, in omogočili obročno odplačilo, kar naj bi bilo na dnevnem redu današnje seje občinskega sveta. Župan opozarja, da je že zaradi tega v letošnjem občinskem proračunu skoraj 800.000 evrov velika proračunska luknja, zaradi česar proračun še ni sprejet in občina zaradi začasnega financiranja ne more začeti nobenega novega projekta.