Komu lahko podarimo turistične bone?

V zakonu je določena prenosljivost med sorodniki, odgovarja na G+ vprašanja Stojan Glavač iz Furs.

Objavljeno
22. julij 2020 11.00
Posodobljeno
22. julij 2020 11.24
Če znesek storitve presega vrednost lastnega bona, na primer 350 evrov, naj upravičenec najprej unovči preneseni bon, saj ga lahko koristi samo enkrat, preostanek prenesenega bona pa zapade. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kdo so upravičenci do bona? Kakšna vrednost bona posamezniku pripada? S katerimi dokumenti se dokažemo imetniki turističnih bonov?


Upravičenec do bona je oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo leta 2020 dopolnila 18 let (rojena leta 2002 ali prej), in je upravičena do bona v vrednosti 200 evrov, mladoletna oseba (rojena po letu 2002) je upravičena do bona v vrednosti 50 evrov. Pri koriščenju bona se oseba identificira s svojim identifikacijskim dokumentom, na primer z osebno izkaznico, potnim listom ali vozniškim dovoljenjem.

image
Znesek lastnega bona je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku),odgovarja na G+ vprašanje Stojan Glavač, ki skrbi za odnose z javnostmi na Finančni upravi RS. FOTO: Osebni arhiv


Kako je s podaritvijo teh bonov, kdo jih lahko komu podari? Ali stari starši lahko te bone podarijo svojim vnukom in ali otroci in vnuki lahko podarijo te bone svojim staršem oziroma starim staršem?


V zakonu je določena prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Oseba, ki bo pridobitelj prenesenega bona, mora izpolnjevati pogoj stalnega bivališča v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020.

image
Karikatura: Marko Kočevar


Ali je število in vrednost teh bonov, ki jih lahko »zbere« ena oseba, omejeno?


Ne, število in vrednost nista omejena. Poudarjamo pa, da je bon mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti. Preneseni bon pa pridobitelj lahko unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). Če ne porabi vseh sredstev prenesenega bona, preostanek prenesenega bona zapade.

Če znesek storitve presega vrednost lastnega bona (na primer 350 evrov), predlagamo, da upravičenec najprej unovči preneseni bon, saj ga lahko koristi samo enkrat, preostanek prenesenega bona pa zapade. V tem primeru bo unovčenih 200 evrov prenesenega bona, preostanek (150 evrov), pa bo plačan z delom lastnega bona upravičenca. V tem primeru bo upravičenec 50 evrov lastnega bona lahko izkoristili še kje drugje.
Kje in kako lahko unovčimo turistične bone? Kaj so osnovni pogoji prejemnika teh bonov (hotelov, apartmajev, turističnih kmetij, kampov, zasebnih apartmajev)? Kako prejemnik bona dokaže, da jih lahko sprejme?


Upravičenec bon lahko unovči pri ponudniku storitev v turizmu, ki je poslovni subjekt, leta 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), in v obratu, ki je leta 2020 vpisan v register nastanitvenih obratov (RNO). Pri tem mora opravljati ustrezno dejavnost po standardni klasifikaciji, na primer dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov, letovišč, turističnih kmetij s sobami, oddajanja zasebnih sob gostom, planinskih domov, mladinskih prenočišč, avtokampov, taborov in drugih nastanitev za krajši čas.

Sicer pa je postopek unovčevanja bonov zelo preprost. Navedemo lahko primer letovanja družine: Izberite in rezervirajte termin pri ponudniku turističnih storitev. S seboj imejte identifikacijske dokumente vseh članov družine. Receptorju turističnega ponudnika povejte, da bi radi unovčili turistični bon in sledite njegovim navodilom. Izpolnili boste le en obrazec Priloga 1, ki ga boste lahko prejeli tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi vaših osebnih dokumentov in izpolnjenega obrazca na svojem računalniku prek informacijskega sistema finančne uprave bone unovčil.


Kje lahko preverimo, koliko vrednosti bona smo že porabili?


Upravičenci lahko stanje svojega bona spremljajo v eDavkih, tako na spletnem portalu kot tudi na mobilni aplikaciji.


Če vsote »zbranih« bonov ne porabim, jih lahko porabim drugje? Ali moram spet pridobiti potrditev, da nam je bil bon podarjen?


Znesek lastnega bona je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem znesku). Če vseh sredstev prenesenega bona ne porabi, preostanek prenesenega bona zapade.