Krajani v občinskih načrtih našli kamnolom

Občina Šmarje pri Jelšah krajane Tinskega v šestih letih ni obvestila, da v njihov kraj umešča kamnolom.

Objavljeno
08. september 2017 23.11
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Šmarje pri Jelšah – Krajani so šele letos izvedeli, da osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) v Tinskem predvideva kamnolom, čeprav investitor Gramoz-AP s pomočjo občine soglasja zbira od leta 2011. Investitor trdi, da se zaradi nasprotovanja krajanov umika iz projekta, a umeščanje kamnoloma v kraj lahko ustavijo le občinski svetniki. O tem bodo odločali oktobra.

»Za to namero smo izvedeli šele ob razgrnitvi prostorskega načrta, pa še to zgolj po naključju. Glede na to, da gre za hud poseg v prostor, naše naravno in bivalno okolje, je še toliko bolj umestno vprašanje, zakaj za mnenje krajanov niso vprašali že prej. Očitno je bilo vloženega že precej truda za pridobitev rudarskega načrta, soglasij in mnenj, vaščane pa so preprosto ignorirali,« je v imenu krajanov Tinskega v ugovoru zoper umestitev kamnoloma v OPN zapisal predsednik krajevne skupnosti Tinsko Mitja Toplišek. Ugovor je podpisalo več kot 170 krajanov.

Toplišek je povedal, da se krajani najbolj bojijo hrupa, prahu, spremembe krajine, ne vedo, kje bo speljana cesta iz kamnoloma. Že zdaj so se zavezali, da investitorju ne bodo dali služnosti ali celo prodali zemljišč za cesto. »Marsikdo je bil tu verjetno zaveden. Na občini so rekli, da gre za manjšo zadevo, brez miniranja. Pa v idejnem rudarskem projektu piše tudi o miniranju. Zamolčali so dva vodna vira, v idejnem projektu piše, da je nevarnost za podzemne vode. Za to zgodbo so krivi tisti, ki so projekt v tajnosti več let pripravljali,« je dejal Toplišek. Na dokumentih, ki jih je investitorju od leta 2011 pošiljala občina, je podpisan takratni vodja oddelka za okolje in prostor Peter Planinšek. Zakaj krajanov v tem času nihče ni jasno obvestil o nameri investitorja, z občine niso odgovorili. Zapisali so le, da je bila pobuda, »tako kot drugih tisoč, vključena v postopek priprave OPN v skladu s prostorsko zakonodajo«.

Dober hektar peskokopa

Možnost umeščanja kamnoloma oziroma peskokopa na tem območju je bila v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah omenjena že leta 2004 pa tudi leta 2010 v strategiji prostorskega razvoja občine. Gre za precej obsežne dokumente, kamnolomu je bilo namenjenih nekaj vrst. Je pa tam tudi pisalo, da se območje »zaradi pomanjkanja interesa za eksploatacijo obravnava kot območje sanacije«. Družba Gramoz-AP iz Šmarja pa je v tem vendarle videla priložnost.

Občina je družbi oktobra 2011 izdala projektne pogoje, Gramoz-AP je pridobil tako rekoč vsa soglasja, od zavoda za gozdove do javne službe za preskrbo s pitno vodo. Krajani sicer tudi v svojem ugovoru opozarjajo, da je občina v projektnih pogojih zamolčala že takrat dve aktivni črpališči vode v neposredni bližini. Celotno območje obsega 8,8 hektara površin, idejni projekt za območje koriščenja predvideva 1,2 hektara. Gre za gozd, ki je v lasti države in ki ga od julija lani upravlja družba Slovenski državni gozdovi, ta pa o predvideni spremembi občinskih prostorskih aktov ni bila obveščena. Zavod za gozdove je možnost umeščanja kamnoloma v Tinskem obravnaval že leta 2011 in tako takrat kot tudi letos ni imel zadržkov.

Ta investitor odstopa

Investitor Gramoz-AP je krajane hotel prepričati tudi z dopisom, a je naletel na gluha ušesa. Direktor družbe Aleksander Šramel je zatrdil, da iz projekta odhajajo: »To je izgubljena zgodba, z ljudmi se ne bom prepiral. Je pa projektu država z vsemi svojimi institucijami rekla da, v prostorskih planih je bil tudi že dvajset let.« Več ni hotel komentirati.

Župan Stanislav Šket je na javni obravnavi po navedbah krajanov razpravo prekinil, češ da bo kamnolom izvzel iz osnutka OPN. To je bilo kasneje objavljeno tudi na spletni strani občine. Očitno pa si je župan, ki je novinarjem ta teden dejal, da mu je žal, da peskokopa v Tinskem ne bo, premislil, kot je pojasnila vodja oddelka za okolje in prostor na šmarski občini Anita Reich: »Župan se je s pristojnimi občinskimi službami odločil, da bo stališče do pripomb zavzel občinski svet, gradivo bo obravnavano na oktobrski seji.«

Do takrat bodo krajani Tinskega na trnih. Na javni obravnavi so namreč videli predstavnika bližnjega kamnoloma, pojavile so se govorice, da naj bi se za kamnolom v Tinskem že zanimali novi investitorji. A za zdaj kaže, da bodo svetniki proti umeščanju kamnoloma v Tinskem.