Kranjska avtobusna postaja zaenkrat še ostaja maketa

Občina bi rada postajo umestila severno od zdravstvenga doma, med Kidričevo cesto in Oš Franceta Prešerna.

Objavljeno
22. maj 2013 10.09
Avtobusna postaja Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) bo izbrala novega koncesionarja, ki bo opravljal prevoze mestnega prometa. Nadaljevali bodo ukrepe za povečevanje uporabe javnega prevoza, medtem pa nova avtobusna postaja še vedno ostaja le na papirju, saj občina za gradnjo nima denarja.

Kranjski mestni svetniki bodo danes predvidoma potrdili odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu in oceno izvedljivosti javno-zasebnega partnerstva v kranjskem mestnem potniškem prometu.

Občani lahko poleg vožnje po desetih sedanjih progah pričakujejo vsaj eno dodatno krožno linijo, in sicer bo od središča mesta do trgovskega centra Dolnov na Primskovem mimo Planine do železniške postaje vozil avtobus med delovniki na pol ure, ob sobotah na eno in ob nedeljah na dve uri.

Še bo stala en evro
Zdaj dnevna vozovnica stane en evro, mesečna pet, letna pa 35 evrov. Eden od pogojev za sklenitev koncesijske pogodbe z izbranim izvajalcem bo, da dnevna vozovnica ne bo dražja od enega evra, mesečna ne od deset, letna pa ne od 95 evrov. Koncesijo za predvidoma deset let in možnostjo podaljšanja za eno leto nameravajo podeliti že do novega šolskega leta.

Do zdaj je bil koncesionar Alpetour – potovalna agencija: konec avgusta se konča že za eno leto podaljšano desetletno koncesijsko razmerje.

Na podlagi strategije trajnostnega razvoja MOK 2009–2013 je občina novembra lani pri podjetju Omega consult naročila strategijo razvoja potniškega prometa v občini.
V Kranju bi radi povečali uporabo javnega prevoza: še leta 2008 je samo štiri odstotke vseh občanov uporabljalo mestni prevoz, letos naj bi ga uporabljalo osem odstotkov, 14 leta 2018 in leta 2023 kar 20 odstotkov.

Gradili bi tudi trinadstropno garažno hišo

V Kranju pa še vedno ni denarja za preureditev glavne avtobusne postaje: na začasni lokaciji na Stošičevi ulici je že 45. leto.

Iz brošure, s katero se je MOK predstavila na obrtnem sejmu v Celju skupaj z obrtno-podjetniško zbornico iz Kranja, je razvidno, da bi jo občina rada umestila severno od zdravstvenega doma, med Kidričevo cesto in Osnovno šolo Franceta Prešerna, manj kot 500 metrov od sedanjega postajališča.

Z rekonstrukcijo Kidričeve in gradnjo krožišča bi uredili samostojni priključek za avtobusni terminal. Medkrajevni avtobusi bi se tako izognili vožnji po Jelenovem klancu skozi središče Kranja, ko bo zgrajena severna obvoznica, pa bi medkrajevni promet preselili nanjo, saj je od predvidene lokacije oddaljena približno 1,5 kilometra.

Terminal bi obsegal 14 pokritih peronov za medkrajevni promet in štiri za mestni promet. Sestavni del postaje bi bila tudi trietažna garažna hiša pod terminalom s predvidenimi 420 parkirnimi mesti. Ta je, kot pravijo na občini, nujna tudi za delovanje zdravstvenega doma in uporabo storitve parkiraj in uporabi mestni promet.
Občina bi se gradnje avtobusne postaje lahko lotila z javno-zasebnim partnerstvom in nekaj interesentov za vlaganje naj bi že bilo, smo izvedeli na MOK.

Na vprašanje, koliko bo stala naložba in kdaj bi v Kranju lahko dobili novo avtobusno postajo, pa so z občine odgovorili, da idejna zasnova, za katero so po podatkih iz Supervizorja decembra lani odšteli 23.700 evrov, še ne prinaša finančnega ovrednotenja projekta niti časovnice izvedbe.