»Legalizacija romskih naselij poteka prepočasi«

Varuhinja človekovih pravic in župan Gregor Macedoni menita, da se romska problematika doslej ni reševala učinkovito.

Objavljeno
15. januar 2015 18.17
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija
Novo mesto - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci se je včeraj sestala z novim novomeškim županom Gregorjem Macedonijem. Beseda je tekla tudi o reševanju pereče romske problematike.

Macedoni je varuhinjo seznanil, da je stopnja brezposelnosti v Novem mestu v slovenskem povprečju, in da jim navzočnost industrije omogoča zaposlovanje, so pa zaradi specifičnosti zaposlitev vendarle ogroženi mladi in tudi romska populacija. Zato v občini institut javnih del prepoznavajo kot eno izmed oblik, ki daje priložnost tudi tem skupinam. Občina namerava letos prek javnih del zaposliti do 60 ljudi. Na ta način večinoma zaposlujejo brezposelne osebe na področju delovanja civilne družbe, sociale in kulture.

Macedoni namerava na področju stanovanjske politike poenotiti občinski sistem dodeljevanja stanovanj in izdelati kriterije v primeru izrednih razmer, ko osebe ostanejo brez stanovanja. Razpis za izvajanje brezplačne pravne pomoči pred časom ni uspel, zato te nimajo, nameravajo pa to urediti v bodoče. Varuhinjo je med drugim seznanil tudi, da so glede gostote prašnih delcev najverjetneje ena najbolj ogroženih občin, k čemur pripomore zelo gost promet in kurjenje.

Varuhinja in župan sta spregovorila tudi o romski problematiki, ki se ni reševala v zadostni meri, zato se stanje na tem področju samo še slabša. Macedoni je varuhinji predstavil strategijo reševanja romske problematike, pri čemer morajo najprej začeti reševati bivanjski del, vzporedno pa tudi izobraževanje romske populacije in njihovo zaposlovanje. Spregovorila sta tudi o veliki koncentraciji romskih otrok v osnovni šoli Bršljin in sanitarnega problema romske družine v Šentjerneju. Sogovornika sta se, da je treba poskrbeti za izobraževanje romske populacije. Varuhinja je izrazila tudi skrb zaradi neenotnosti dolenjskih Romov, kar lahko oteži iskanje tvornih rešitev za vse.

Nussdorferjeva se je sestala tudi z Bogdanom Mikličem in Mileno Tudija iz Zveze Romov za Dolenjsko ter z novim romskim občinskim svetnikom Sandijem Selimčičem in si v njihovem spremstvu ogledala romsko naselje Šmihel. Miklič je Nussdorferjevo seznanil, da se romska problematika v Novem mestu rešuje prepočasi, in da prepočasi poteka tudi legalizacija nekaterih novomeških romskih naselij.