Mednarodno primerljivih tudi 15 zasebnih zdravstvenih podjetij

Zasebniki opravijo od 40 do 60 odstotkov vseh pregledov bolnikov v državi, zato je prav, da so organizirani na primeren način.

Objavljeno
12. junij 2014 22.57
Milena Zupanič, notranja politika
Milena Zupanič, notranja politika
Ljubljana – Ne le bolnišnice, tudi prvi zasebni zdravniki v Sloveniji so že pridobili akreditacijo, torej potrdilo, da delajo po mednarodnih standardih. Včeraj je prišla 15 zasebnikom, združenim v GIZ Specialisti, podelit certifikate Conny Menger iz Kanade.

»Akreditacija pomeni, da bodo vsi bolniki, ki bodo prišli na pregled ali poseg v katero od naših ordinacij, obravnavani na zelo podoben način. To pomeni, da bodo bolniki enako naročeni, enako obravnavani v pisarni pred vstopom v ambulanto, vedeli bodo, s kom se pogovarjajo, kdo je njihova kontaktna oseba, ko bodo odšli domov,« je poljudno poskušal opisati, kaj pomeni akreditacija bolnikom, Žarko Pinter, predsednik združenja GIZ Specialisti. Gre torej za organizacijski vidik obravnave bolnika, ki pomembno vpliva na varno in kakovostno strokovno obravnavo bolnika.

V Sloveniji je več kot tisoč zdravnikov in zobozdravnikov zasebnikov. Na nekaterih strokovnih področjih – na primer v gastroenteroloških strokah, kardiologiji, dermatologiji, okulistiki – opravijo zasebniki od 40 do 60 odstotkov vseh pregledov bolnikov v državi. Zato je seveda enako kot za javni sektor tudi za zasebnike zelo pomembno, ali so organizirani na evropsko primerljiv način.

Združenje GIZ Specialisti, v katerega je vključenih 15 zasebnih zdravstvenih podjetij, je izbralo za izvedbo akreditacijskega postopka mednarodno organizacijo ACI (Accreditation Canada International), eno izmed treh v svetu najbolj uveljavljenih podeljevanje akreditacij. Po dobrem letu priprav na akreditacijo je šest presojevalcev (pet iz Kanade in en iz Italije) marca dva tedna presojalo, ali 15 zasebnih podjetij v GIZ Specialisti izpolnjuje približno 400 zahtev, ki so uveljavljene v razvitem zdravstvenem svetu. Podjetje Azur iz Lesc je pridobilo diamantni certifikat, vsi drugi – Archimed in Zdrav splet iz Maribora, Barsos, Cardial, Iatros, Inmed in Studio iz Ljubljane, Diagnostični center Bled, Estetika Fabjan iz Kranja, Gastromedica iz Murske Sobote, Zobna klinika Križaj iz Zagradca, Oftalmo in Pušnik-Novljan iz Novega mesta ter Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo iz Rogaške Slatine – pa certifikat zlatega standarda.

V GIZ Specialisti so se po besedah Žarka Pinterja odločili za postopek akreditacije že leta 2012, torej preden je ministrstvo za zdravje na začetku leta 2013 zahtevalo, da vse zdravstvene ustanove pridobijo akreditacijo najpozneje do konca leta 2014. Če ne bodo, jim bo ZZZS (zdravstvena blagajna) leta 2015 v skladu s splošnim dogovorom iz leta 2013 za 0,3 odstotka znižala financiranje. Po naših podatkih so do zdaj pridobile akreditacijo bolnišnice Golnik, Jesenice, Novo mesto, Murska Sobota, Valdoltra, Izola, Idrija, Brežice, Inštitut Soča, center v Stični in UKC Ljubljana, od zasebnikov pa GIZ Specialisti in še pet drugih zasebnikov.

Akreditacija, kot je znano, ni enkratna zadeva, ampak jo je treba vsako leto znova pridobiti. »Tako nas bodo še preizkušali in se bomo še izboljševali,« je povedal Žarko Pinter. Sicer pa hočejo GIZ Specialisti, kamor je vključenih zdaj 24 zasebnih zdravstvenih podjetij, postati tudi enakopraven partner v vsakoletnih partnerskih dogovorih.