Menjava na vrhu Državne volilne komisije

Antona Gašperja Frantarja, ki dolžnosti opravlja do zaključka evropskih volitev, bo na vrhu Državne volilne komisije (DVK) zamenjal Peter Golob.

Objavljeno
13. junij 2019 14.30
Posodobljeno
13. junij 2019 14.49
Predsednik DVK Anton Gašper Frantar, ki dolžnosti opravlja do zaključka evropskih volitev, je v nedeljo, 26. maja, ob 23. uri prebral rezultate evropskih volitev. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Mandatno-volilna komisija (MVK) v danes sprejetem sklepu predlaga državnemu zboru, da za predsednika Državne volilne komisije (DVK) imenuje Petra Goloba, dosedanjega namestnika predsednika DVK, ki se je tudi edini prijavil na poziv. Zaradi predčasne razrešitve dosedanjega predsednika Antona Gašperja Frantarja, ki dolžnosti opravlja do zaključka evropskih volitev, je treba namreč za preostanek mandata DVK imenovati novega predsednika.

DVK je sicer že januarja državni zbor obvestila, da je njenemu predsedniku Antonu Gašperju Frantarju zaradi dopolnjenega 70. leta starosti konec lanskega leta prenehala sodniška služba. Ker zakon o volitvah v državni zbor določa, da državni zbor predčasno razreši predsednika DVK, če je prenehal opravljati sodniško službo, se je predlog za njegovo razrešitev že februarja znašel pred člani MVK.

A jih je Frantar v dopisu opozoril, da bi bila lahko razrešitev v nasprotju z ustavo. Kot je navedel, je bila namreč določba, da državni zbor razreši predsednika DVK, če je prenehal opravljati sodniško službo, v zakon vnesena med njegovim mandatom, zato bi njena uporaba posegala v že pridobljene pravice za nazaj. Poleg tega pa zakon določa tudi, da če članom volilnih komisij mandat preneha po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev. Volitve za slovenske poslance v evropski parlament so bile takrat že razpisane.

MVK je po posvetu s parlamentarno zakonodajopravno službo sklenila DZ predlagali Frantarjevo razrešitev – mandat bi se mu iztekel šele leta 2020 –, a mu so funkcijo podaljšali do objave obvestila predsednika državnega zbora predsedniku evropskega parlamenta o izidu volitev evropskih poslancev iz Slovenije.