Minister Gašperšič Žlaku odštel dva milijona

RTH se je ognil črnemu scenariju.

Objavljeno
28. september 2017 19.32
Polona Malovrh
Polona Malovrh
Trbovlje - Črni scenarij, ki bi Rudnik Trbovlje-Hrastnik, če mu ne bi uspelo zagotoviti dobrih dveh milijonov evrov za odplačilo enega od treh preostalih obrokov starega dolga, pahnil v primež štirih bank upnic, se ne bo uresničil.

Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo in direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik Jani Žlak sta danes podpisala aneks k pogodbi o financiranju zapiralnih del za leto 2017 v višini 2,053 milijona evrov. Da država rudniku v zapiranju izplača priznane, pa do danes ne krite stroške iz naslova zapiranja še iz leta 2012, je na seji soglašala tudi vlada. Jutri zapade v izplačilo eden zadnjih obrokov prvotno kar 8,4-milijonskega dolga v višini dveh milijonov evrov.

Vlada se je na seji seznanila tudi z »izvorom« dolga državnega proračuna do podjetja v zapiranju. Stroški so v RTH nastali v obdobju 2012-2015. Izvajalec nadzora jih je potrdil, zaradi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju pa državni blagajni niso bili zaračunani v obdobju njihovega nastanka, temveč so bili financirani s sredstvi od prodaje premoženja RTH.

Prav te ure tečejo še zadnje aktivnosti in usklajevanja na ravni RTH za podpis pogodbe z republiškim Stanovanjskim skladom, ki mora po sklepu vlade od Spektra odkupiti še zadnje omembe vredno rudniško premoženje - stanovanjsko družbo Spekter z več kot 2300 lastniškimi stanovanji v Zasavju. Nadzorniki Stanovanjskega sklada so že pristali na to, da direktor Črtomir Remec za rudniško srebrnino odšteje največ 6,8 milijona evrov.

Če se bodo s ponudbo strinjali tudi rudniški nadzorniki, bo posel med Skladom in RTH sklenjen, Spekter pa bo že v kratkem dobil novega lastnika.