Ministrstvo je moralo vedeti za nepravilnosti

Bivalne enote pred zaprtjem, zavod pred ukinitvijo oziroma pripojitvijo

Objavljeno
23. avgust 2013 18.43
Simona Fajfar, Kočevje
Simona Fajfar, Kočevje

Sodražica, Dobrepolje – »Svet zavoda Prizma Ponikve sploh ni bil seznanjen s tem, da stanovalci nasprotujejo zaprtju bivalnih enot v Sodražici in Predstrugah,« trdi Jože Zakrajšek, član sveta zavoda Prizme Ponikve. Pravi, da so bili člani sveta šele 13. avgusta seznanjeni z namero, da se zavod ukine in priključi Domu upokojencev Ptuj.

Pred kratkim je Kristina Dokl, ki je od maja letos vršilka dolžnosti direktorice Prizme Ponikve hkrati pa je direktorica Doma upokojencev Ptuj, v pogovoru za Delo zagotovila, da so odločitve, ki jih sprejema pri vodenju državnega zavoda Prizma Ponikve, posledica navodil sveta zavoda. S sanacijskim programom naj bi v socialnovarstvenem zavodu za ljudi s posebnimi potrebami izpeljali racionalizacijo in zmanjšali dolgove, ki so nastajali od leta 2010 in jih je že za več kot milijon evrov.


Dve bivalni  enoti od petih bodo ukinili

Del sanacijskih ukrepov je tudi ukinitev dveh od petih bivalnih enot: v Sodražici in Predstrugah, v katerih biva 23 stanovalcev. Ti selitvi nasprotujejo, saj imajo v Sodražici in Predstrugah dom. Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pravijo, da je »usmeritev ministrstva spodbujanje skupnostnih oblik bivanja in obravnave, kot so bivalne enote, kar je bilo uresničeno tudi v zavodu Prizma Ponikve. Menimo celo, da bo treba dolgoročno tu še nadaljevati z razvojem.«


Kljub temu bodo dve od petih bivalnih enot Prizme Ponikve ukinili, zavod Prizma Ponikve pa bi po končani sanaciji pripojili k Domu upokojencev (DU) Ptuj, ki ga vodi Doklova. Na vprašanje, ali to drži, se Kristina Dokl včeraj ni več sklicevala na svet zavoda, kjer naj bi sprejemali take odločitve, ampak na ministrstvo, ki je kot ustanovitelj zavoda pristojno za take odločitve. Tam pravijo, »da gre za pobudo, da se celoten zavod Prizma Ponikve pripoji DU Ptuj kot enota, vendar seveda šele po opravljeni sanaciji«.


»Norost je zapirati bivalni enoti v Sodražici in Predstrugah, ker je urejena bivalna enota po vseh tehničnih in drugih normativih in kjer stanovalce okolica sprejema z naklonjenostjo,« pravi Jože Zakrajšek in opozarja, da je bil svet zavoda le seznanjen s sanacijskim programom Prizme Ponikve, ki pa ga niso nikoli obravnavali, saj je z napovedjo ukinitve zavoda Prizme Ponikve postal neaktualen. Vendar Zakrajšek opozarja: »V sanacijskem programu ni konkretnih analiz in ekonomskih učinkov ukrepov.«


Svet zavoda je pred kratkim zahteval tudi kazenske ovadbe za staro vodstvo zavoda Prizma Ponikve in odgovorno osebo na davčni upravi. Vseh napačnih odločitev vodstva zavoda in ministrstva kot njegovega ustanovitelja zdaj ne morejo plačevati stanovalci bivalnih enot v Sodražici in Predstrugah ter zaposleni, je prepričan Zakrajšek: »Žal se tudi v tem primeru potrjuje, da pri nas velja, da drugi denar zapravijo, plačajo pa najbolj nebogljeni v naši družbi. Najprej bi morali ugotoviti, kako je sploh mogoče, da je prišlo do tako visokega dolga in da zavod zaposlenim ni plačeval prispevkov. Na davčni upravi bi morali vsak mesec preveriti potrdila o vplačanih prispevkih.« Ni mogoče, pravi sogovornik, da državni zavod ni plačeval prispevkov za zaposlene brez vedenja določenih ljudi na ministrstvu in na davčni upravi: »Vprašanje je, koliko je še podobnih primerov.«