Mišič nepravilno razrešen kot predsednik uprave Luke

Vrhovni sodniki so pritrdili prvi in drugi stopnji: neutemeljeni so bili vsi razlogi za odpoklic. Mišič zdaj toži Luko za 757.000 evrov odškodnine.

Objavljeno
13. februar 2019 06.00
Posodobljeno
13. februar 2019 08.44
Gaššpar Gaššpar Miššič FOTO: Blaž Samec/Delo
Koper - Gašpar Gašpar Mišič je pet let po razrešitvi s funkcije predsednika uprave Luke Koper dočakal zadoščenje, saj je vrhovno sodišče zavrnilo revizijo, ki jo je vložila Luka proti odločitvam na prvi in drugi stopnji. »Vrhovno sodišče je pritrdilo zaključkom in pravni oceni okoliščin sodišč prve in druge stopnje, da so se kot neresnični izkazali vsi razlogi za odpoklic: predsednik ni izrabljal pravice do preglasovanja, ni vsiljeval odločitev za področje drugega člana uprave in ni neustrezno vodil sej uprave.«

Danes bi morali na koprskem okrožnem sodišču začeti obravnavo v novem postopku, v katerem je Mišič združil vse očitke na račun njegovih dveh razrešitev z iste funkcije in s tožbo zahteva 757.000 evrov odškodnine, ki je razlika med plačo in nagradami, ki bi jih prejel do konca mandata kot predsednik uprave Luke in med plačami, ki jih je prejemal v obdobju po prvi in drugi razrešitvi (vodil je Marjetico Koper in zdaj lastno podjetje Gasspar Naložbe). Današnjo razpravo so preklicali, saj so določeni člani nadzornega sveta Luke priglasili stransko intervenienco. Takšno zahtevo je sodišče zavrnilo, vendar sklep še ni pravnomočen, nam je pojasnila predsednica sodišča Darja Srabotič.
 

Razlogi za odpoklic niso bili dokazani


Mišič je funkcijo predsednika uprave Luke nastopil 7.septembra 2013, nadzorni svet pod vodstvom Alenke Žnidaršič Kranjc pa ga je odpoklical 11.aprila 2014. Nadzorniki so v sklep o odpoklicu zapisali, da se Mišičev mandat konča »iz razlogov na strani predsednika uprave.« Za tako potezo so se odločili zaradi načina vodenja sej uprave (trajale naj bi po  več dni skupaj, bile naj bi nekonstruktivne in vodene avtokratsko), zaradi zlorabe pravice do preglasovanja in posledični konflikti med člani uprave, zaradi vsiljevanja odločitev predsednika uprave za področja, ki sodijo v sklop odgovornosti drugega člana uprave in izguba zaupanja nadzornikov v Mišičevo sposobnost voditi poslovanje Luke in njene uprave.

Vrhovno sodišče je soglašalo z odločitvami na prvi in drugi stopnji in da ugotovljena dejstva ne utemeljujejo odpoklica predsednika uprave zaradi njegove nesposobnosti za vodenje poslov družbe.
 

Mišiča dvakrat odpoklicali


Da Luka Koper ni najbolj verjela v uspeh svoje zahtevane revizije, je po svoje dokazovala tudi odločitev nadzornikov, ki so decembra 2017 ugotovili, da je glede na pravnomočno odločitev sodišča Mišič še zmeraj predsednik uprave. In so ga potem še vdrugo razrešili. Kot nam je tedaj pojasnil profesor Miha Juhart z Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, so to storili "zaradi presežnega števila članov uprave, kar je mogoče šteti kot ekonomsko poslovni razlog". 

»Nenavadno je že to, da so me dvakrat odpoklicali z iste funkcije in da so kot razlog za drugo razrešitev navajali, da naj bi nas bilo preveč, hkrati pa so že vedeli, da bodo takoj za mano, na isti seji, razrešili še Draga Matića. Ta argument je nesprejemljiv, saj je bilo jasno, da bi v trenutku Matićeve razrešitve odpadel razlog za mojo razrešitev,« je dejal Mišič, ki je povedal, da se je bil pripravljen poravnati z Luko, vendar uprava tega ni sprejela. Zdi se mu zdi malo verjetno, da bi Luka zahtevala še presojo na ustavnem sodišču: »Oškodovali so mene, še bolj pa Luko. Alenka Žnidaršič Kranjc pa nima toliko dostojanstva, da bi priznala napako in da bi se javno opravičila, saj mi je povzročila osebno in materialno škodo,« je dejal Mišič.