Modernizacija železnic bo morda malce cenejša

V 12 letih bo država v posodobitev železniškega omrežja vložila 2,32 milijarde evrov, do zdaj je že 1,5 milijarde evrov in s tem več, kot bo stal drugi tir
Fotografija: Lani so za 36,6 milijona evrov končali modernizaciji železniških postaj Celje in Laško. Na fotografiji: potniška železniška postaja in novi tiri v Celju. FOTO: Brane Piano
Odpri galerijo
Lani so za 36,6 milijona evrov končali modernizaciji železniških postaj Celje in Laško. Na fotografiji: potniška železniška postaja in novi tiri v Celju. FOTO: Brane Piano

Ljubljana, Celje – Od leta 2008 do leta 2015 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje javne železniške infrastrukture v Sloveniji namenjenih več kot 1,5 milijarde evrov, do konca leta 2019 pa bodo oddana še preostala dela za skupaj 820 milijonov evrov. Kot lastnica železniške infrastrukture je investitor država, ki je do zdaj za naložbe pridobila 623 milijonov evrov iz evropskih virov. Končni strošek pa bi lahko bil, kažejo že podpisane pogodbe z izvajalci, tudi manjši.

Na ministrstvu za infrastrukturo pojasnjujejo, da so za obdobje 2008–2015 pridobili 460 milijonov evrov evropskega denarja, za dela v letih 2016–2019 pa 163 milijonov evrov. Celotna vlaganja v posodobitev železniškega omrežja tako za okoli milijardo evrov presegajo ceno šoštanjskega bloka šest ali predvidenega stroška za gradnjo drugega tira.

V prejšnji evropski finančni perspektivi so izvedli rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo železniške proge Pragersko–Hodoš z modernizacijo nivojskih prehodov in gradnjo prehodov na železniških postajah. Modernizirali so tudi železniške proge Divača–Koper, odseka železniške proge Slovenska Bistrica–Pragersko in Dolga Gora–Poljčane, na 412 kilometrih proge uvedli enoten evropski sistem signalizacije ter digitalni radijski sistem na celotnem železniškem omrežju.

Od leta 2016 do danes so odpravili ozko prometno grlo na območju Bivja na železniški progi Divača–Koper in končali drugo etapo modernizacije kočevske proge. Zdaj delajo še na železniških progah Zidani most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Maribor–Šentilj, izvajajo tretjo etapo modernizacije kočevske proge, uvajajo novo signalizacijo na še 90 kilometrih prog ter gradijo podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru. Za sredino prihodnjega leta načrtujejo tudi začetek nadgradnje vozlišča Pragersko.

Projekt Zidani most–Celje cenejši

Za enega največjih projektov, modernizacijo proge in objektov na progi Zidani Most–Celje, ki je razdeljen na pet večjih projektov, na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da bo končan v drugi polovici prihodnjega leta. »Ker so že podpisane vse večje pogodbe za izvedbo, ocenjujemo, da bo končna vrednost nižja od ocenjene,« dodajajo.

Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje je zdaj ocenjena na 282,4 milijona evrov, v katerih je tudi 90,6 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Že lani so za 36,6 milijona evrov končali modernizaciji železniških postaj Celje in Laško. Septembra bodo končali nadgradnjo 47,2 milijona evrov vredne investicije v železniške odseke Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, prihodnje leto pa bo končan nov podvoz v Marija Gradcu pri Laškem. V drugi polovici leta 2020 bosta končana zadnji odsek med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami ter nadgradnja železniške postaje Rimske Toplice, kar je vredno 77,7 milijona evrov.

Junija je direkcija za infrastrukturo začela tudi gradnjo novega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu. Pogodba je bila z izvajalcem podpisana februarja, vrednost del je 6,6 milijona evrov. Most bo končan do konca leta 2020. Ob gradbenih delih na določenih odsekih prog postavljajo tudi protihrupne ograje, kar bo stalo 2,7 milijona evrov.

Komentarji: