Sečovljske soline: čez most 16-tonski tovornjak, a ostaja zaprt za pešce

Most se je pod težo 16-tonskega tovornjaka, ki je brez težav prevozil most, premaknil za 0,7 milimetra.

Objavljeno
28. januar 2015 22.04
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Sečovlje – Inženirsko-statični biro Maribor je opravil obtežilni preizkus na mostu čez Jernej in ugotovil, da se je most pod težo praznega tovornjaka (11 ton) premaknil za 0,5 milimetra, z dodatnimi petimi tonami tovora pa za 0,7 milimetra. To je zanemarljiv premik in kaže na trdnost mostu. Kljub temu prav nič ne kaže, da bi gradbena inšpektorica Mateja Marsetič spremenila svojo odločitev.

Soline so se sicer že pritožile na inšpektorsko odločbo, a tudi to ne vliva velikega upanja. Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor so nam včeraj odgovorili, da še niso prejeli statičnih meritev, zato o njih ne morejo presojati. Inšpektorica se je za prepoved uporabe mostu odločila po ogledu. »Ugotovila je, da manjka del nosilne konstrukcije mostu, in sicer del armiranobetonskih nosilcev, zaščitne betonske plasti armature ter del nosilne železne armature. Pravilnost in utemeljenost izdane odločbe bo presojana v pritožbenem postopku. Prepoved uporabe nevarnega objekta je ukrep, predpisan z zakonom, in mora gradbeni inšpektor ob ugotovitvi nevarnosti prepovedati njegovo uporabo. Zakon inšpektorici ne daje podlage, da bi ukrep prepovedi prilagodila samo za težka vozila in dovolila uporabo vsaj pešcem,« smo lahko izvedeli na okoljskem inšpektoratu.

Država dolžna Solinam

Vodja krajinskega parka Andrej Sovinc pa je dejal, da bo zdaj najmanj tri mesece zelo omejen dostop na Parencano, a tudi v del solin – Lero, kjer so delujoče soline in osrednja infrastruktura parka.

Po njegovem pa je dogodek pospešil priprave za sanacijska dela. »Po mojem mnenju je mogoče dela opraviti v treh mesecih, ne upam pa si trditi, koliko časa bodo vzele vse formalnosti,« je dejal Sovinc, opozoril na postopke pri nakupu materiala (javna naročila) in zbiranje dokumentacije. Zdaj že vedo, da bodo ob sedanjem mostu verjetno morali izdelati leseno brv oziroma gradbeni oder, s katerega bodo popravljali most. Vprašanje je, ali bo ta brv namenjena tudi obiskovalcem parka. Brez obiskovalcev bo prehudo prizadeto poslovanje Solin in parka. »Če bi šlo vse po sreči, bi čez tri tedne lahko začeli rušiti sporno pohodno površino mostu, kajti sedanje raziskave kažejo, da bi bila lahko sporna samo površina mostu, ne pa tudi njegovi temelji,« je dejal Sovinc, ki je dobil neuradno zagotovilo, da bo za naložbo poskrbela država.

Dodaten problem pri dogovarjanju o popravilu mostu je dejstvo, da Soline tožijo državo, ker ji ta dolguje 3,2 milijona evrov. Zapora mostu povzroča zdaj veliko škodo Solinam, saj že izgubljajo turistične obiskovalce, imajo pa tudi večje stroške, ker morajo ves material voziti iz Solin in vanje po morju in kanalu. Spomladi se bo škodi pridružil še izpad prihodkov v termah na prostem – Lepa Vida.

Naprodaj tudi Soline?

O usodi krajinskega parka je v državnem zboru poslansko vprašanje postavil Tomaž Gantar (Desus), ki ga je zanimalo, ali bi bilo mogoče Soline izvzeti iz Telekoma še pred njegovo prodajo in kako bi lahko država skrbela, da park ne bi propadel. Okoljska ministrica Irena Majcen mu je odgovorila, da so že lani oktobra ministrstvu za finance predlagali izločitev Solin iz Telekoma in da nameravajo posodobiti koncesijsko pogodbo in jasneje opredeliti pogoje poslovanja Solin kot koncesionarja in tiste pogoje, ki bodo omogočali izvajanje varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine v Sečoveljskih solinah, z možnostjo odvzema koncesije, če jih ne bi upravljali v skladu s smernicami.