Na nogah zaradi Jagra in krožišča pri šoli

V Dečkovem naselju zahtevajo javno razgrnitev projekta gradnje trgovskega centra in krožišča, saj so zaskrbljeni za varnost otrok.

Objavljeno
28. september 2016 20.16
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje – Družba Jagros namerava na območju nekdanjega Aera zgraditi trgovski center, hkrati pa bi na Dečkovi cesti namesto semaforiziranega križišča zgradili krožišče. To posega tudi v zunanji prostor IV. osnovne šole, zaradi česar svet zavoda občino opozarja na varnost šolarjev. Čeprav Jagros še čaka na gradbeno dovoljenje, so zaradi načrtov na nogah tudi v mestnih četrtih, na občini pa ne povedo, kakšne gradnje dovoljuje prostorski načrt.

»Otrok se pred rdečo lučjo zagotovo ustavi. Pri krožišču pa je drugače,« opozarja Primož Posinek, predsednik Mestne četrti Dečkovo naselje, kjer je predvideno krožišče. Ravnateljica IV. osnovne šole Celje Nevenka Matelič Nunčič je dejala, da so ji na sestanku s predstavniki Mestne občine Celje, kjer so jo seznanili z načrtovano gradnjo krožišča, povedali, da je krožišče najboljši način umirjanja prometa: »Nismo proti krožišču, vendar je treba poskrbeti, da otroci ne bodo iz šole dobesedno padli na cesto. Treba je maksimalno poskrbeti za varnost.« Krožišče bi poleg tega »odneslo« polovico parkirnega prostora šole in skoraj nov ekološki otok.

Šole o gradnji trgovskega centra, ki bo na drugi strani Dečkove ceste od nje oddaljen približno 50 metrov, niso posebej obveščali, saj gre za zasebno iniciativo. »V šoli nismo navdušeni nad gradnjo trgovskega centra, vendar tu ni kaj storiti,« ugotavlja Matelič Nunčičeva. Tudi starši pravijo, da niso proti trgovskemu centru in novim delovnim mestom, da pa jih skrbi, da se bo zaradi trgovskega centra povečal promet in s tem prometna varnost.

Ogorčeni v mestnih četrtih

Območje, kjer naj bi stal nov trgovski center Jager, je družba Jagros kupila od družbe A1 iz Ljubljane, ki je lastnica nepremičnine postala v času, ko je Aero še obratoval. Jagros je pobudo občini za trgovski center podal decembra lani. Kot sporočajo iz Jagrosa, bi v centru prodajali živila, tehniko in tekstil, v celoti pa ga ne bi zgradili na novo: »Izvedena bo rekonstrukcija in dozidava objekta, kar bo predvidoma dokončano v enem letu. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.«

Območje, kjer bi stal trgovski center, sodi v Mestno četrt Dolgo polje. Predsednik MČ Dolgo polje Aleš Vrečko o nameravani gradnji ni vedel ničesar: »Ogorčeni smo, da se načrtujejo taki posegi v prostor, ne da bi nas vsaj obvestili. Kakšne manire so to? Tu se vidi odnos občine do mestnih četrti. Obvestijo nas samo takrat, ko je treba koga v kaj prepričati. Je pa to tudi dokaz, da nimajo popolnoma nobene vizije urejanja prostora v mestu.«

Posinek je celjski občini včeraj poslal pisno stališče MČ, v katerem od občine pričakujejo, da pred začetkom gradnje trgovskega objekta in krožišča izvede javno razgrnitev in obravnavo projekta gradnje, da mestni svet razpravlja o predlogu sprememb veljavnega prostorskega načrta, da se prouči in pretehta potrebnost gradnje krožišča, da vodstvu šole in staršem predstavijo strokovne rešitve, ki bodo zagotovile varnost otrok in drugih udeležencev v prometu in da se izvede presoja vplivov na okolje ob umestitvi trgovskega objekta in izgradnji krožišča. Z zahtevami se strinjajo tudi v MČ Dolgo polje.

Občina: Jagros bo plačal krožišče

Z oddelka za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini, ki ga vodi Dušan Slapnik, glede prometne varnosti odgovarjajo, da je bilo na tem območju že več poslovnih dejavnosti, ki so uporabljale tovorni promet, zato ne pričakujejo bistvenega povečanja: »Ne glede na to, bo nova prometna ureditev prilagojena pričakovanemu prometu, tako vrsti kakor tudi količini. Poleg krožišča bo obstoječ prehod za pešce na Dečkovi cesti (v podaljšku Ribarjeve ulice) opremljen z dodatnimi ukrepi za umirjanje prometa, kar bo povečalo varnost pešcev.« Koliko bo krožišče stalo, še ni znano. Znano je le, da ga bo plačal Jagros: »Stroške gradnje krije investitor predvidene trgovine.«

Od kdaj je na tem območju predvidena trgovina oziroma kaj za to območje predvideva prostorski načrt, pa z občine (ne) odgovarjajo: »Prostorski načrt se do ureditve Dečkove ceste opredeljuje v zazidalnem načrtu Dečkovo naselje ter jo ohranja v obstoječih gabaritih in izvedbo križišča pri Ipavčevi ulici.« Območje bodočega trgovskega centra je bilo, kot opozarjajo v MČ Dečkovo naselje, predvideno za gradnjo stanovanjske soseske.