Nad ministrico s 44.000 topovi

Poklicno upokojevanje: novi pokojninski načrt in nižja prispevna stopnja znižujeta poklicne pokojnine za okoli 200 evrov.

Objavljeno
14. december 2016 21.15
Romi
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Zaradi pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki ga je odobrila ministrica za delo Anja Kopač Mrak, vre med 44.000 rudarji, policisti, gasilci, livarji ... Država hoče na njihov račun na leto prihraniti štiri milijone evrov, vsakega od njih pa prikrajšati za približno 200 evrov poklicne pokojnine.
Na okopih je pet sindikatov, ki naj bi se jim v ponedeljek pridružili številni drugi.

Prehodna določba, po kateri bo prispevna stopnja namesto dosedanjih 9,25 znašala osem odstotkov osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje, začne veljati s 1. januarjem in velja dve leti. Ministrici očitajo, da je odobrila pokojninski načrt obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja (ODPZ), ki bo opeharil več kot 40.000 zavarovancev, upravičenih do poklicne upokojitve. Od tega jih 60 odstotkov dela v javnem sektorju, desetina jih je iz gospodarstva, prav toliko iz paradržavnih družb. Prizadeti od ministrice zahtevajo dveletni moratorij na prispevno stopnjo.

Opozoril v Ljubljani ne slišijo

»Gre za ljudi na težkih in za zdravje škodljivih delovnih mestih. Bistvo poklicnega zavarovanja je zagotavljanje socialne varnosti oziroma dodatnega izplačila za čas do izpolnitve pogojev za redno upokojitev v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V Ljubljani ne slišijo naših opozoril, da novi pokojninski načrt ogroža prihodnost mlajših generacij,« pravi Asmir Bečarević, predsednik sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki ga podpirajo šaleški in zasavski rudarji ter dva policijska sindikata.

Državni sekretar Peter Pogačar očitke v imenu MDDSZ zavrača kot neutemeljene, ker da je v sistemu poklicnega zavarovanja dovolj sredstev. Večina zavarovancev poklicnega zavarovanja, pravi, se ne odloča za poklicno upokojitev: »Sredstva ob starostni upokojitvi raje dvignejo v enkratnem znesku oziroma jih prenesejo v dodatno pokojninsko zavarovanje.«

Prispevna stopnja varčevanja v ODPZ se je v preteklosti spreminjala. Za rudarje, ki so v jami delali polni delovni čas, je do junija 2010 znašala celo 10,55 odstotka. Kot enotna je veljala do januarja 2014 − z izjemo pilotov, ki so jim priznavali 12,6-odstotno, po letu 2014 pa za vse velja 9,25-odstotna stopnja.

Prehodna prispevna stopnja meče vse zavarovance v isti koš, pravi Bečarević. Upoštevajoč stopnjo iz leta 2010 jih bo nova prikrajšala za četrtino prispevkov oziroma za okoli 200 evrov pri pokojnini, medtem ko so »skrbniki« pokojninskega sklada, dodaja, poskrbeli za to, da si bodo v Kapitalski družbi (Kad) na račun znižanih vplačil za pokojnine izplačevali višje in dodatne prispevke. Iz katere malhe? Iz povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter letne provizije za upravljanje sklada ODPZ.

Provizija za upravljanje sklada

Pokojninski načrt namreč predvideva, da se od vplačanega zneska poklicnih pokojnin obračunajo 2,3-odstotni vstopni stroški, pri izplačilu odkupne vrednosti pa 0,5-odstotni izstopni stroški. Letna provizija za upravljanje sklada znaša od 0,75 do enega odstotka povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Dodatno so predpisali še stroške izplačila poklicne pokojnine. »Nam bo po vseh teh provizijah in zniževanju prispevkov sploh še kaj ostalo?« sprašuje Bečarević. Čeprav odbor sklada, ki mu predseduje Pogačar, ni soglašal niti z višino prispevne stopnje, solidarnostnih rezerv niti z višino upravljavske provizije, je pokojninski načrt dobil ministričin žig.

Ministrica se brani: »Velika večina zavarovancev poklicnega zavarovanja ima na osebnih računih poklicnega zavarovanja več sredstev, kot jih potrebuje za uveljavitev poklicne pokojnine. Glede na to, da se z novim pokojninskim načrtom uvajajo tudi solidarnostne rezerve, ki bodo zagotavljale dodatna sredstva za zavarovance, ki imajo na osebnem računu premalo sredstev za uveljavitev poklicne pokojnine, je MDDSZ potrdil pokojninski načrt.« Tega je sicer predlagal Kad.

Velenjski rudarji so izračunali, da bi njihove poklicne pokojnine pri povprečni slovenski plači znašale komaj kaj več kot 500 evrov. Če naj bi upravičenci do poklicne upokojitve šli v pokoj s pokojnino, dostojno človeka, pravijo, pa bi morala biti prispevna stopnja za nekatere skupine delovnih mest celo več kot 15-odstotna.