Nadzorni svet predlaga razrešitev generalnega direktorja RTV Igorja Kadunca

Nadzorni svet RTV Slovenija po naših informacijah predlaga razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija.

Objavljeno
15. november 2018 12.57
Posodobljeno
06. december 2018 22.09
Igor Kadunc. FOTO: Jure Eržen/Delo
Nadzorni svet RTV Slovenija je po naših informacijah včeraj zvečer sprejel sklep, da bo Svetu RTV Slovenija predlagal razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca. Med razlogi za predčasno razrešitev generalnega direktorja nadzorniki navajajo nezakonitost pri zaposlovanju, "saj so se sklepale pogodbe o zaposlitvi brez vnaprejšnje vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta, oziroma so se sklepale pogodbe o zaposlitvi mimo določil internih aktov" ter tudi, da jih Igor Kadunc ni pravočasno obvestil o sodelovanju podjetja Captain, ki je v lasti njegovega sina, sam pa je prokurist, z Zavodom Blade produkcija in posredno z RTV Slovenija.

Da bo prišlo do Kadunčeve razrešitve, smo v Delu napovedovali že po seji programskega sveta, ko ni uspel s predlogom o imenovanju Katje Šeruga za direktorico TV Slovenija. Takrat je povedal, da mu je žal, da bi negotovost njegovega položaja vplivala na izbor. Nadzorniki so mu takrat očitali vmešavanje v razpis za neodvisne filmske producente in vplivanje v korist podjetja Arsmedia in ga prijavili tudi na KPK. Takrat je dejal: »Sem človek, ki skrbno pazim, kaj počnem. Vse kar sem delal, stoji na mestu. Jaz se v postopek Arsmedia nisem vmešaval.«

V skladu s statutom RTV Slovenija svet razreši generalnega direktorja, če razrešitev zahteva generalni direktor sam, če nastopi kateri izmed razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu samem, če generalni direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih RTV Slovenija ali ne uresničuje sklepov organov RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi oziroma če generalni direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči RTV Slovenija večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale, hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda RTV Slovenija.

Proti sklepu o razrešitvi ima generalni direktor pravico zahtevati sodno varstvo.

V mandatnem obdobju 2018-2022 nadzorni svet RTV sestavljajo predsednik Andrej Grah Whatmough, Irena Ostrouška, Aleksander Igličar, Stanka Premuš, Matjaž Rakovec, Janez Čadež, Matjaž Medved, Petra Majer, Marko Kerin, Lucija Valenčak in Vesna Zadravec.