Najnižja najemnina za Šrotove sorodnike

Že dve leti medijska hiša NT & RC, ki jo prevzema Martin Odlazek, občini plačuje manj kot tretjino prvotne najemnine.
Objavljeno
24. januar 2019 06.00
Posodobljeno
24. januar 2019 09.49
Prostori NT & RC v Prešernovi ulici 19 v središču Celja. FOTO: Brane Piano
Celje – Še preden sta medijska hiša Novi tednik in Radio Celje (NT & RC) ter Mestna občina Celje (MOC) oktobra lani zaključila medsebojno tožarjenje zaradi najemnine za prostore, je župan Bojan Šrot februarja 2017 podpisal nov pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v lasti MOC. Ta je družbi NT & RC, ki je (bila) v večinski lasti širše družine Šrot, omogočil znižanje najemnine za skoraj dve tretjini. Še poldrugo leto po uveljavitvi novega pravilnika občini nihče na plačuje tako malo – če izvzamemo simbolične najemnine za umetnike in dobrodelno dejavnost.

Znižanje bi lahko razumeli kot naklonjenost občine do v mestu zaželenih dejavnosti, tudi založništva. A na MOC so pojasnili, da je »višina mesečne najemnine primerljiva z višino najemnin za poslovne prostore primerljive kakovosti na primerljivih lokacijah«. Ko smo prosili za imena najemnikov s tako nizko najemnino, so odgovorili: »Trenutno nimamo sklenjene najemne pogodbe, ki bi odražala primerljivo dejansko stanje.«

Najemnina na obroke

Oktobra lani sta NT & RC in MOC po tem, ko smo leta 2010 odkrili, da NT & RC občini ne plačuje najemnine, končala sodne spore. Že leta 2014 je NT & RC začel zaostalo najemnino plačevati po obrokih. Čeprav je hkrati tožil MOC, so bili na občini dolžniku naklonjeni ter so se z NT & RC sporazumeli, da bo zaostalo uporabnino in najemnino odplačal obročno.
Ko je sodišče lani razsodilo, da NT & RC občini dolguje 152.252 evrov, ta pa družbi NT & RC 133.869 evrov, sta se obe strani dogovorili tudi za plačilo razlike 18.382 evrov, kot so pojasnili na občini: »Plačano mora biti do 5. novembra 2024. Znesek mesečnega obroka je 261,88 evra.«

Že predlani pa je MOC medijski hiši močno znižala tudi najemnino in NT & RC za 337 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v Prešernovi ulici 19 v središču mesta plačuje 505 evrov najemnine na mesec. Od januarja 2010 do maja 2015 je najemnina na istem naslovu za 461 kvadratnih metrov površin znašala 2456 evrov, nato je NT & RC skrčil pisarne in za 337 kvadratnih metrov z MOC sklenil pogodbo za 1794 evrov, po cenitvi prostorov pa do marca 2017 plačeval 1353 evrov.

Šlo je za izračun po občinskem pravilniku iz leta 2010. Na začetku leta 2017 je mestni svet županu potrdil novi pravilnik in z njim se je najemnina za NT & RC znižala na dobrih 500 evrov.

1794 evrov je najemnina za občinske prostore znašala do leta 2016. Po cenitvi kakovosti prostorov so najemnino do marca 2017 znižali na 1353 evrov. Po uveljavitvi novega občinskega pravilnika o najemninah za občinske poslovne prostore je Mestna občina Celje medijski hiši najemnino aprila 2017 znižala na 505 evrov.


Kako je MOC družbi NT & RC omogočila najnižjo in za zdaj edino tako nizko najemnino za občinske prostore? Očitno so merila za znižanje najemnine prilagodili stavbi v Prešernovi ulici oziroma najemniku v lasti sorodnikov župana Bojana Šrota. Izhodiščih šest evrov za kvadratni meter so upoštevaje dejavnost, lokacijo in kakovost prostorov znižali na tri evre. Potem pa za še 25 odstotkov, ker je stavba na dvorišču, za 20 odstotkov, ker so prostori v prvem nadstropju in za pet odstotkov, ker so tudi v drugem nadstropju. Tako NT & RC v središču starega Celja za kvadratni meter plačuje okoli 1,5 evra.

NT & RC vse bolj Odlazkov

Naklonjenost občine družbi, ki jo je tožila, ki ji dolguje zaostale najemnine in je bila do pred dnevi v večinski lasti družine Šrot, je težko naključna. Do prejšnjega tedna sta direktorica in žena Anica Šrot Aužner, njeno podjetje Atka - Prima ter vdova po Srečku Šrotu obvladovali več kot 75-odstotni delež NT & RC. Zdaj se Šroti rešujejo lastništva.

Decembra smo razkrili, da je Šrot Aužnerjeva za Atko - Primo pri Dolenjskem listu najela 110.000 evrov posojila in zanj zastavila delež v NT & RC. Ta mesec sta Radio Krka in Radio Tednik Ptuj od vdove Srečka Šrota in od lastnikov manjših deležev, večinoma sedanjih in nekdanjih zaposlenih, deleže odkupila. Ker so kupci iz grozda družb, ki jih večinsko obvladuje družina Martina Odlazka, torej NT & RC postaja njegov.

Več kot 75 odstotkov NT & RC so do decembra 2018 obvladovali člani družine Šrot. Radio Tednik Ptuj je delež v NT & RC kupil decembra. Dolenjski list se je januarja vpisal na delež Atke - Prime v NT & RC. Upokojeni in še zaposleni novinarji so deleže ta mesec prodali Radiu Krka.


Preostane le še omenjeni in pri Dolenskem listu zastavljeni 20-odstotni delež Atke - Prime v NT & RC, saj, kakor smo objavili decembra, imata Pivovarna Laško Union (PLU) in znotraj terjatve tudi Delo dovoljenje za izvršbo prisojene škode zaradi oškodovanj s strani Boška Šrota za 51,5 milijona evrov. PLU in Delo bi tako lahko vsaj začasno postala solastnika petinskega lastniškega deleža v družbi NT & RC.