Naloge občin še vedno nejasne

Računsko sodišče po reviziji v glavnem zadovoljno, v občinah pa z veseljem pričakujejo prve analize.
Objavljeno
22. november 2017 20.03
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Ljubljana – Računsko sodišče je junija ugotavljalo, da je sistem financiranja občin nejasen in da je pošteno višino sredstev, ki jih dobijo občine, nemogoče določiti. S popravljalnimi ukrepi ministrstev za finance in javno upravo je računsko sodišče večinoma zadovoljno.

Občine so opozorile, da je bila nova zakonodaja pripravljena brez ustreznih analiz. Dan po odložilnem vetu državnega sveta na zakona, ki urejata finance občin, je računsko sodišče objavilo porevizijsko poročilo o sistemu financiranja občin. V reviziji je računsko sodišče opozorilo, da nobeno ministrstvo nima seznama nalog, ki jih morajo občine opraviti na podlagi zakonov in katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne porabe občin.

Ministrstvo za javno upravo je računskemu sodišču odgovorilo s pravilnikom o določitvi podprogramov, ti se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, ki velja od 23. septembra. Računsko sodišče ugotavlja, da je nov pravilnik »namenjen ugotovitvi stroškov nalog občin, ki se upoštevajo pri ugotovitvi primerne porabe, ne določa oziroma ne opredeljuje pa nalog, katerih stroški se upoštevajo«. Sodišče dodaja, da je s tem ministrstvo zadostilo namenu popravljalnega ukrepa, vendar ni zagotovilo urejenosti na tem področju, ker ni sprejelo tudi predpisa, ki bi vseboval obrazložitev nalog občin, kot je bila uporabljena pri pripravi pravilnika.

Ministrstvi sta s spremembo zakona o financiranju občin rešili še težavo z doslej nejasnim postopkom določitve povprečnine, a na zakon je bil ta teden izglasovan odložilni veto. Problem s spremljanjem nalog občin, njihovih stroškov in nujne analize, ki je doslej ni bilo, pa sta ministrstvi rešili z novo sistematizacijo delovnih mest in določili, kdo se bo odslej s tem ukvarjal.

Papir vse prenese?

Po tem, ko so računsko sodišče zadovoljili, bodo občine težji oreh. Skupnost občin Slovenije je novemu pravilniku že od začetka nasprotovala, je pojasnila generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar: »Sprejet je bil mimo soglasij, različni so tudi pogledi, kaj je obvezno in kaj ne. Zakon pravi eno, na terenu pa je čisto druga zgodba. Poleg tega smo jasno povedali, da gre pri pravilniku za umetno zniževanje povprečnine.«

Ker doslej ni bilo nobene resne razprave in analize, kaj je sploh smisel in namen občin, so jih dali izdelati sami. Na odgovore ministrstev iz porevizijskega poročila, da bodo odslej tamkajšnje službe odgovorne za analize in spremljanje nalog ter stroškov občin, pa pravi: »Veselimo se prvih analiz.«