Nekdanja prva nadzornica Klasja verjela upravi, a jo je pozneje ovadila

Irena Stanka Čurin še danes ne ve, kdo ji je na mizo dal dokumente, zaradi katerih je začela brskati po spornih poslih.

Objavljeno
28. junij 2017 18.03
Špela Kuralt
Špela Kuralt

Celje – Nekdanja predsednica nadzornega sveta Klasja Irena Stanka Čurin je včeraj na celjskem okrožnem sodišču poudarila, da je leta 2007 v manj kot eni uri Millcom Tomaža Ročnika in nekdanje direktorice Klasja Dragice Veršič, prej Murko, postal zakoniti lastnik vsega premoženja Klasja. Ko je po petih letih nadzornica poskušala zadevi priti do dna, je nekdanja predsednica uprave Probanke in Ročnikova sestra Romana Pajenk zahtevala odstop Čurinove. Obramba obtoženih Ročnika in Veršičeve trdi, da je Čurinova vedela vse.

Specializirano tožilstvo Ročniku in Veršičevi očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zadeva sega v leto 2007, ko je istega leta ustanovljena družba Millcom, ki je imela samo 8000 evrov ustanovitvenega kapitala za 11,5 milijona evrov kupila vse nepremično in premično premoženje Klasja, kupnina pa je z računa Klasja takoj romala nazaj na Millcom kot avans za plačilo najemnine. Da gre za sum kaznivega dejanja, je prva pomislila nekdanja predsednica nadzornega sveta Klasja Irena Stanka Čurin, ki je vse povedala organom pregona.

Dokumenti so jo šokirali

»Na mizi v službi sem našla dokumente, ki so me šokirali. Bili so denarni tokovi, ki so šli od Millcoma Klasju in nazaj. V eni uri. 27. septembra 2007 je Millcom najel kredit v višini 11,5 milijona evrov, čez par minut je to Millcom posredoval Klasju kot kupnino po pogodbi, Klasje je čez par minut denar nazaj nakazalo Millcomu kot avans za najemnino. Računovodsko gledano bi to lahko bilo prav. Ampak Klasje je ostalo brez premoženja in brez denarja. Nadzorni svet o tem plasmaju denarja za dolgoročni najem ni bil obveščen, kot pa je bil obveščen o prodaji,« je razložila Čurinova. Kdo ji je poleti 2012 dal na mizo očitno ključne dokumente, ostaja skrivnost.

Obramba ves čas poudarja, da je nadzorni svet, ki ga je vodila Čurinova, vedel za pogodbo in da je dal soglasje za prodajo. Čurinova pa je poudarila, da kupoprodajna pogodba v notarski obliki nadzornemu svetu nikoli ni bila predstavljena. Sama jo je zahtevala šele potem, ko je dobila dokumente. Pa je ni nikoli dobila.

Ročnikov zagovornik Stanislav Rozenstein je Čurinovo vprašal, kako je možno, da o tem ni ničesar vedela, če pa je o tem vedela članica nadzornega sveta Silva Trstenjak, sicer zaposlena v Klasju, poleg tega pa je bilo vse zapisano v letnih poročilih. »Razkritja ni bilo. Zasledila sem stavek ali mogoče dva. To ni razkritje! S kupoprodajno pogodbo v notarski obliki pa se nisem seznanila prej, ker sem verjela upravi, da je predlog pogodbe, ki je bil poslan nadzornemu svetu, identičen kupoprodajni pogodbi,« je razložila Čurinova. Tam so bili predvsem drugačni plačilni pogoji, in sicer bi morala biti kupnina poravnana v treh obrokih do konca leta 2009.

Grožnje in pritiski

Čurinova je še povedala, da se je s prodajo premoženja sicer strinjala, saj je bila prepričana, da bo ugodna za Klasje. Dodala je, da verjetno nikoli ne bi potrdila prodaje premoženja Millcomu, če bi vedela, da sta lastnika Ročnik in Veršičeva, saj bi šlo za nasprotje interesov, tako pa je Veršičeva Millcom opisala zgolj kot Klasju prijazno podjetje. Poudarila je še, da je bil tako ali tako odločujoč šele sklep na skupščini. Tam pa Čurinove, čeravno je bila direktorica družbe Medaljon, ki je imela v lasti 13,66 odstotka delnic Klasja, ni bilo. Obramba je večkrat poudarila, češ da bi ona tam pač morala biti, vendar je Čurinova jasno povedala, da je imel Medaljon obvladujočo družbo, šlo je za družbo Profectus. Profectus je zahteval, da se skupščine Klasja namesto Čurinove udeleži njen pooblaščenec Tomaž Ročnik. 51-odstotni lastnici Profectusa, ki je pristal v stečaju, sta bili prvi dami Probanke Milana Lah in Romana Pajenk.

Kot je še včeraj povedala Čurinova, se je, ko je začela spraševati o spornih poslih, začelo zapletati tudi v Klasju. Tako so brez njene vednosti sklicali sejo nadzornega sveta, da naj bi seja bila, je izvedela, ko je prišla z dopusta. Kdaj gre na dopust, jo je spraševala Pajenkova, ki je menda pred tem dopust Čurinove nikoli ni zanimal. Po elektronski pošti so revizorju poslali sporočilo, da jim je Čurinova poslala sporočilo, da je zaradi zdravstvenega stanja najverjetneje ne bo na sejo nadzornega sveta. »Ne vem, zakaj bi sporočala, da me na sejo ne bo, če seje sploh nisem sklicala, poleg tega pa sploh nisem bila bolna,« se je na sodišču včeraj spomnila Čurinova.

Navodila novinarjem

Čurinova je leta 2012 predlagala, naj se premoženje prenese nazaj na Klasje, vendar naj bi ji, tako je pričala včeraj, Ročnik in Veršičeva pojasnila, da to ni več mogoče. Vendarle se je to prihodnje leto zgodilo, a je bila velika večina premoženja že obremenjena, tudi prodanega. Za prodano zemljišče je bila prav tako včeraj na gospodarskem oddelku obravnava, saj stečajni upravitelj Klasja Kristjan Anton Kontarščak za to zemljišče zahteva odškodnino.

Ročnik in Veršičeva zatrjujeta, da sta s temi posli Klasje le reševala pred denacionalizacijskimi upravičenci in insolventnostjo. Ročnika včeraj na obravnavo ni bilo, Veršičeva pa je zbranim novinarjem zabrusila: »Pazite, kaj boste pisali!«