Ni odgovora, kaj je v vrtačah pri Moravi

Odpadki – Opravili sondiranje terena v Moravi, a le do globine enega metra

Objavljeno
20. september 2018 07.00
Posodobljeno
20. september 2018 07.00
Smeti, ki so pripeljali v Moravo. Foto E.N.
Kočevje – »Inšpekcijski postopek še ni končan,« pravijo na ministrstvu za okolje in prostor o odpadkih, ki jih je Slavko Hrženjak, sicer lastnik podjetja Publikus, ki se ukvarja s predelavo in odlaganjem odpadkov, maja nelegalno odložil v vrtače blizu kočevske vasi Morava.

Po dobrih štirih mesecih še vedno ni končan inšpekcijski postopek, ki ga je na pobudo vaščanov Morave, ki sta jih motila smrad in dovažanje velikih količin odpadkov, začel inšpektor za okolje. Ta je na zemljišče pri Moravi prišel 16. maja v spremstvu policije, kjer je opravil izreden inšpekcijski nadzor, ki ga je nato ponovil še 28. maja. Takrat je – pravi inšpektorjevo poročilo – ugotovil, da je bilo šest kupov odpadkov v velikosti okoli 200 kubičnih metrov, odstranjenih, tako kot je zahteval ob prvem nadzoru. Inšpektor se je na zemljišče, ki je v lasti Hrženjakove žene, vrnil še dvakrat: 8. junija, ko so opravili sondiranje terena z delovnim strojem, postopek pa so nadaljevali 21. junija.
 

Kočevska je na občutljivem krasu


Takrat so preverjali, kaj se nahaja na terenu, saj so vaščani opozarjali, da so vrtače – Kočevska je občutljivo kraško območje in prepredena z vrtačami – zasute s smetmi, ki jih je na območje pripeljal Slavko Hrženjak. Po poročilu ministrstva naj bi ob inšpektorjevi prisotnosti 8. in 21. junija s strojem zakopali na 15 točkah v globino do enega metra. »Zaradi skal in kraškega terena globlji izkopi niso bili opravljeni,« so zapisali na ministrstvu za okolje.

Na tem območju naj se ne bi nahajali odpadki, ki ne sodijo v naravno okolje, so zapisali na ministrstvu za okolje na podlagi ugotovitev inšpektorja: »Na sondiranju so bili ugotovljeni naravni materiali - veje, lubje. Lastnica zemljišča na teh zemljiščih ureja pašnik in ne onesnažuje svojega zemljišča in okolja z nevarnimi odpadki. Na zemljišče so pripeljali gnoj in slamo, morda od tod izvor neprijetnih vonjav.« O drugih odpadkih pa so zapisali: »Vsi odpadki iz plastike so bili odpeljani meseca maja na Jesenice v predelavo.«
 

Sondiranje le do enega metra


Toda s sondiranjem, ki je bilo opravljeno le do globine enega metra, niso bili zadovoljni prebivalci Morave in tudi ne svetniki občine Kočevje, ki so na julijski seji sprejeli sklepe, ki naj bi pripeljali do resnice o odloženih odpadkih v vrtače Moravi. Zato so na inšpekcijo in ministrstvo apelirali, da naj opravijo sondažo na več mestih, tako da bi ugotovili, kaj je na dnu vrtač. Te smeti naj bi tudi analizirali. Sondiranje terena do globine enega metra naj bi bilo preplitvo, saj so teren že prekrili z zemljo in z njo dejanske odpadke. Glavni razlog za skrb pa je dejstvo, da je Kočevska na krasu, ki je ekološko izredno občutljiv in nepredvidljiv, saj bodo morebitne posledice vidne šele čez leta. »Svetniki občine Kočevje dvomijo v strokovnost opravljenega nadzora,« so njihovo pobudo razumeli na ministrstvu.

Toda ministrstvo je v dopisih, ki so jih prejeli na občini, svetnike le seznanilo z dosedanjim postopkom, ki ga je do sedaj opravil inšpektor za okolje in ki še ni končan. Menda naj bi bil razlog za to tudi daljša bolniška odsotnost inšpektorja. »Po popolno ugotovljenem dejanskem stanju bo v primeru kršitve predpisov izdana inšpekcijska odločba, ter uveden prekrškovni postopek,« še pravijo na ministrstvu.