Novi načrti za šaleška jezera

Po več propadlih poskusih hoče Velenje spet spodbuditi večji razmah turizma v dolini treh jezer.

Objavljeno
07. januar 2015 12.23
Velenjska jezera
Brane Piano, Velenje
Brane Piano, Velenje

Velenje − Velenjski župan Bojan Kontič je imenoval in bo sam tudi vodil strateški svet, ki se bo ukvarjal z razvojnim projektom Jezera v Šaleški dolini. V dolini so tri velika jezera, Škalsko, Velenjsko in Družmirsko, vsa pa so nastala na območju ugreznin opuščenega eksploatacijskega polja Premogovnika Velenje.

Čeprav je ob Škalskem in Velenjskem jezeru del turističnih in rekreacijskih površin že urejen, v Velenju pravijo, da potencial jezer ni dovolj izkoriščen v smislu razvoja turizma ter drugih poslovnih priložnosti. »Zaradi narave nastanka jezer je še posebej pomembno, da bo nadaljnji razvoj območja dejavnosti trajnostno naravnan in da bodo okoljski, socialni ter ekonomski vidiki med seboj uravnoteženi in skrbno načrtovani,« pravijo na občini.

Lani je Mestna občina Velenje pripravila programsko zasnovo območja Velenjskega in Škalskega jezera, v kateri so za posamezna območja ob jezerih zasnovali nove dejavnosti in za nekatere izmed njih že dobili tudi gradbeno dovoljenje. Zdaj hočejo k sodelovanju privabiti čim širši krog strokovnjakov ter laično javnost. Zato bodo z različnimi interesnimi skupinami organizirali mednarodno konferenco Poslovne priložnosti, ki jih ponujajo jezera in objezerske površine v Šaleški dolini, pripravili bodo več srečanj s strokovnjaki iz Slovenije in tujine ter se seznanili s primeri dobrih praks v sosednji Avstriji in drugod. Pri tem bodo morali reševati tudi težave v zvezi z lastništvom zemljišč ob jezerih.

»V letu dni hočemo na ta način pridobiti dovolj informacij, da bomo lahko izdelali strategijo nadaljnjega razvoja območja jezer in poskušali najti tudi investitorje za načrtovane projekte,« so povedali na občini.

Načrti za večji turistični obisk jezer in tudi za rekreacijo so v Šaleški dolini stari že več desetletij. Dandanes je okoli Škalskega jezera urejena sprehajalna pot s sadovnjakom avtohtonih rastlin, ob Velenjskem jezeru so čolnarna, plaža, turistični kamp, restavracija, prireditveni prostor, teniška igrišča, športna dvorana in še kaj. Pred leti so različni investitorji ob jezeru načrtovali tudi večji kopališki in termalni kompleks s tajskim masažnim centrom, od katerega pa so kasneje odstopili.