Obalni občinski svetniki od države zahtevajo ustreznejšo zaščito pitne vode

Ugotavljajo, da država v primeru onesnaženosti vodnega vira Rižana občanom ni sposobna zagotoviti ustavne pravice do oskrbe s pitno vodo.

Objavljeno
05. julij 2019 21.35
Posodobljeno
05. julij 2019 21.42
Na Obali od pristojnih institucij zahtevajo vse ukrepe za zagotavljanje najmanjših možnih tveganj za nastanek nesreč. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
STA
STA
Občinski svetniki občin Piran, Izola, Ankaran in Koper so na današnji prvi skupni seji sprejeli pet sklepov, s katerimi od države med drugim zahtevajo okrepitev ukrepov za zaščito pitne vode. Pričakujejo, da jim bo država v mesecu dni predložila terminski načrt dejavnosti za zagotovitev nujnega zadostnega in varnega vodnega vira za slovensko Istro.

»Sistemska rešitev je jasno nov vodni vir,« je že pred sejo izjavil koprski župan Aleš Bržan. Tako so iz več predlogov izluščili dva, ki ju bodo predstavili, ko jih bo država za to vprašala. »Je pa v domeni države, da to reši, in tudi, da odloči o tem, kateri je najprimernejši vir,« je dodal.

Kot so sporočili iz Mestne občine Koper, so svetniki po večurni razpravi sprejeli sklep, da z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da država v primeru onesnaženosti vodnega vira Rižana občanom ni sposobna zagotoviti ustavne pravice do oskrbe s pitno vodo.

»Zato zahtevamo, da pristojni državni organi odredijo in izvedejo vse potrebne ukrepe in aktivnosti za preprečitev onesnaženja edinega vodnega vira za slovensko Istro,« so zapisali po seji, sklicani zaradi okoljske grožnje po nesreči vlaka pri Hrastovljah.
Zahtevajo, da ministrstvo za okolje in prostor najpozneje v enem mesecu predloži oziroma predstavi županom občin slovenske Istre terminski načrt aktivnosti za zagotovitev in način zagotovitve nujnega zadostnega in varnega vodnega vira za slovensko Istro.

S tretjim sklepom so župane in županjo zadolžili, da okrepijo prizadevanja za reševanje problematike zagotavljanja vodnega vira za slovensko Istro, in jim podelili polna pooblastila v okviru svojih pristojnosti, da prednostno vodijo »vse postopke s ciljem zagotovitve življenjsko pomembnega vodnega vira«.


 

Ali boljši nadzor ali prepoved transporta nevarnih tekočin


Od pristojnih institucij svetniki obenem zahtevajo, da okrepijo nadzor nad stanjem železniške in cestne infrastrukture na vodovarstvenem območju, zagotovijo takšno vzdrževanje in posodabljanje železniške infrastrukture, ki na odsekih prek vodovarstvenih območij ne bo dopuščalo poškodb in napak na tirih, poskrbijo za ustrezno hitrost vožnje vlakov, ki prevažajo nevarne snovi na območju vodovarstvenega območja prek celotnega leta, ter izvedejo vse ukrepe, da zagotovijo najmanjša možna tveganja za nastanek nesreč.

»Če pristojne institucije teh ukrepov ne morejo zagotoviti, pričakujemo, da preučijo možnosti prepovedi transporta nevarnih tekočin skozi vodovarstvena območja do zagotovitve vodnega vira za slovensko Istro,« so sklenili. S petim sklepom pa državi izrekajo podporo »pri vseh aktivnostih, povezanih z izgradnjo drugega tira, in aktivnostih, ki jih je pričela izvajati za investicijo v dvotirno železnico«. Obenem pristojna ministrstva opozarjajo na nujno potrebno ureditev cestne infrastrukture na območju slovenske Istre.

image
Vodno zajetje Rižana. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

 

Obljube ministra Zajca


Seje se je udeležil tudi minister za okolje Simon Zajc, ki je zagotovil, da bodo resno pristopili k temu, da najdejo drug vodni vir. Že prihodnji teden bo tako na direktoratu za vode sestanek z istrskimi župani.

V preteklosti je bilo pregledanih več možnih virov, zato je že znano, kateri bi bili lahko primerni, vendar je treba zadeve ponovno preučiti, je povedal. Minister je pojasnil, da je ta trenutek težko govoriti o rokih.

Pristojni na ministrstvu bodo morali najprej z župani skladno s strokovnimi podlagami preučiti, kateri vir je investicijsko najbolj ustrezen, kje je projekt najdlje pripeljan in podobno. »Ko vemo, kje, potem se to lahko hitro zgodi,« je dodal. Vseeno je tu verjetno govora ne o tednih ali mesecih, ampak o letu ali dveh, je dodal.