Občinskim nadzornikom nočejo pokazati vsega

V novomeškem zdravstvenem domu ne dovolijo pregleda podjemnih, svetovalnih in avtorskih pogodb. »Kršitev zakona o lokalni samoupravi«.

Objavljeno
03. november 2015 18.43
SLO., NM., ZD NOVO MESTO, DIR. KRAMAR ZUPAN, 11.11.2010, FOTO: Dejan Javornik
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija
Novo mesto – V novomeškem zdravstvenem domu občinskemu nadzornemu odboru (NO) ne dovolijo pregleda pogodb, ki jih je občinski javni zavod lani sklenil s 16 zdravniki v skupni vrednosti 89.000 evrov. Pri tem se sklicujejo na pravno mnenje ljubljanskega inštituta za javno upravo, na ministrstvu za javno upravo pa so prepričani, da vodstvo zdravstvenega doma s tem krši zakon o lokalni samoupravi.

Ob sprejemu programa dela za letos so si občinski nadzorniki zadali za cilj pregledati poslovanje občinskih javnih zavodov, ki doslej niso bili pod drobnogledom. Toda že pri zdravstvenem domu so naleteli na oviro. Vršilka dolžnosti direktorice ZD Milena Kramar Zupan je za Delo povedala, da pregleda, kot so ga načrtovali občinski nadzorniki, niso mogli dovoliti, saj so prepričani, da lahko nadzorujejo le porabo denarja, ki jim ga je namenila občina. »Zdravstveni dom dovoljuje vse preglede finančnega poslovanja zavoda, vendar le organom, ki so za tak nadzor pristojni. Kot javni zavod smo dolžni vsem občinam ustanoviteljicam posredovati letna poslovna poročila in poslovne načrte, ki jih občine ustanoviteljice sprejemajo. To redno izvajamo. Kot zdravstveni zavod se financiramo iz zdravstvene blagajne ZZZS, ki redno izvaja vsebinske in finančne nadzore,« je razloge zavrnitev občinskega nadzora utemeljila Kramar Zupanova, ki opozarja, da se s tem v javnosti ustvaja vtis, kot da nekaj skrivajo in delajo nezakonito. Kot je dejala, je komisija sveta zavoda prejšnji teden opravila nadzor poslovanja in ni ugotovila nobenih nezakonitosti, s čimer bodo seznanili vseh šest občin ustanoviteljic.

»Hočejo se me rešiti«

»Veliko ljudi mi govori, da to počnejo z namenom, da me onemogočajo in da se me rešijo. Sporočajo mi tudi imena kandidatk in kandidatov, med katerimi so tudi ožji sodelavci župana,« pravi vršilka dolžnosti direktorja ZD. Na vprašanje Dela, kako komentira očitke Kramar Zupanove, novomeški župan Gregor Macedoni ni odgovoril. Pojasnil je le, da na izbor nadzorovanih subjektov župan in občinski svet nimata vpliva, ker da občinski nadzorni odbor o tem odloča povsem samostojno. Milena Kramar Zupan, ki je na čelu ZD zadnjih osem let, od avgusta pa je vršilka dolžnosti (razpis za direktorja bo objavljen predvidoma januarja), pravi, da ji nihče ne more očitati brezdelja: »Prav zdaj gradimo nova parkirišča in urejamo okolico z denarjem zavoda. Tako kot smo z denarjem zavoda brez enega evra posojila vlagali v razvoj opreme zaposlenih in stavb, v zadnjih letih več kot deset milijonov evrov«.

Pri zavrnitvi zahteve za revizijo občinskega nadzornega odbora se v ZD sklicujejo na pravno mnenje inštituta za javno upravo, pod katerega sta se podpisala profesorja Boštjan Zuljan in Rajko Pirnat. »Zahteva NO za izvedbo nadzora sklenjenih avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb predstavlja prekoračitev pooblastil, če se nanaša na pogodbe, ki niso bile sklenjene v breme namensko pridobljenih občinskih proračunskih sredstev,« sta prepričana avtorja.

Poslovanje bo pregledalo računsko sodišče

Na računskem sodišču so za Delo pojasnili, da so prejeli poročilo o (neuspešnem) nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v zdravstvenem domu, v katerem je NO ravnanje vodstva ZD opredelil za hujšo kršitev predpisov. Računsko sodišče je že obvestilo novomeško občino, da bo poročilo NO obravnavalo kot pobudo za revizijo poslovanja ZD in tudi občine. Da vodstvo ZD ravna v nasprotju s predpisi je prepričan tudi vodja službe za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo Roman Lavtar.

Na vprašanje,kako bodo zdaj ukrepali, je predsednik NO Dušan Černe odgovoril, da je vse odvisno od odločitve mestnih svetnikov: »Če bodo podprli naša prizadevanja, bomo z nadzorom nadaljevali, v nasprotnem primeru ne vidimo razlogov za naše nadaljne delo in bomo razmislili o odstopu«. Černe je še pojasnil, da vsi člani NO delujejo strokovno in nepolitično. V program dela so zapisali, da bodo pod drobnogled vzeli vse občinske javne zavode, ki doslej sploh še niso bili nadzorovani in to so skoraj vsi.