Obdolženi v zadevi o dodatkih so se izrekli za nedolžne

Dodatki na ekonomski fakulteti: Tožilstvo očita izplačila v nasprotju z zakonom, Mramor pa poudarja, da je bila stalna pripravljenost nujna za doseganje visoko postavljenih ciljev ter da je v predpisih nejasno urejena.
Objavljeno
24. januar 2019 10.45
Posodobljeno
24. januar 2019 12.36
Metka Tekavčič je ob prihodu na sojenje poudarila, da niso ravnali nezakonito, saj so zaposlene le pošteno plačevali. FOTO: Roman Šipić/Delo
Ljubljana – Zaradi izplačil dodatkov za stalno pripravljenost se je danes začel sodni postopek zoper nekdanjega dekana ekonomske fakultete Dušana Mramorja, zdajšnjo dekanjo Metko Tekavčič in nekdanjo prodekanjo Polono Domadenik ter  Mojco Indihar Štemberger, ki pa je zaradi dopusta je danes ni bilo na sodišču. Vsi so se na predobravnavnem naroku izrekli za za nedolžne.

Tožilstvo jim očita, da so omogočili izplačilo dodatkov za pripravljenost vnaprej določenim zaposlenim v nasprotju z določbami zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V predstavitvi obtožnice je tožilec Matija Hostnik poudaril, da je vodstvo ljubljanske ekonomske fakultete brez vsebinske in zakonske podlage odredilo dodatke.

»Stalna pripravljenost je v predpisih urejena izredno nejasno in kontradiktorno, obtožnica pa to še nadgradi. Najprej zavajajoče in nepravilno navaja pravne norme in vsebino sodne prakse, nato pa preprosto ne upošteva več kot 70 prič in rezultatov ekonomske fakultete. Priče so jasno izpovedale, da je bila stalna pripravljenost, ki je zagotavljala ustrezno odzivnost, nujna za doseganje visoko postavljenih ciljev, sprejetih na organih fakultete,« pa je v izjavi poudaril Mramor in napovedal, da bodo vse argumente in dokaze predstavili na glavni obravnavi. Ob tem pa naj bi ekonomska fakulteta po zagotovilih Mramorja, tako kot mnogo drugih izdatkov, dodatek za stalno pripravljenost pokrivala iz neproračunskih virov, saj, proračunskih virov ni bilo dovolj niti za redno, od države potrjeno dejavnost fakultete, kaj šele za doseganje nadstandardne kakovosti,
 
»Posebej pa izpostavljamo in opozarjamo, da kar je sicer pravilno opredeljeno kot zakonito ravnanje v javnem sektorju za okoli 8000 prejemnikov dodatka v več kot 200 javnih inštitucijah, tudi na ministrstvu za javno upravo, je pri enaki ali celo bolj čvrsti pravni podlagi na Ekonomski fakulteti UL opredeljeno kot nezakonito. Zanimivo je, kako diskriminatorna je praksa organov pregona, saj tožilstvo preganja samo Ekonomsko fakulteto in članice Univerze v Ljubljani. Tožilstvo torej verjame v zakonitost ravnanja preostalega javnega sektorja, saj bi sicer, če bi šlo res za nezakonitost, moralo vse sedanje in pretekle odgovorne v več kot 200 javnih institucijah preganjati po službeni dolžnosti,« je prepričan nekdanji dekan ekonomske fakultete.

Datum glavne obravnave bo znan naknadno.