Odkupi za cesto prihodnje leto

Dars postavil spletno stran o napredovanju priprav na hitro cesto Avstrija-Hrvaška.
Objavljeno
26. oktober 2017 18.54
Brane Piano
Brane Piano
Celje, Velenje - Po zagotovilih Družbe za avtoceste RS (Dars) in Ministrstva za infrastrukturo (MI) je denar za odkupe zemljišč in za projektiranje severne tretjine hitre ceste od Šentruperta skozi Velenje in do Slovenj Gradca zagotovljen v državnem proračunu in v poslovnem načrtu Darsa.

To so na Mestni občini Velenje povedali po drugem delovnem sestanku o napredovanju načrtovanja severnega dela tretje razvojne osi med Savinjsko dolino in Koroško na sedežu Darsa v Celju. S predstavniki Darsa in MI so se v sredo v Celju sestali podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Prevalje Matic Tasič in predstavnik Mladinske iniciative za tretjo razvojno os Andrej Grobelnik.

Po pregledu aktualnih postopkov v zvezi z izvedbo projekta severnega dela tretje razvojne osi so ugotovili, da so javna naročila za izbor izvajalca za odkupe nepremičnin in za pridobitev izvajalca za izvedbo parcelacij že odprta. Ko bodo ti postopki zaključeni, bodo izbrani izvajalci vzpostavili stike z lastniki zemljišč in nepremičnin in predvidoma v začetku leta 2018 z njimi začeli tudi pogovore o odkupih.

Velenjski podžupan Dermol je predlagal, da naj se z lastniki pogovarjajo posamično in da naj pred razgovori z njimi o tem obvestijo tudi posamezno lokalno skupnost. Izrazil je tudi pričakovanje, da bodo lastniki zemljišč in nepremičnin na trasi bodoče ceste obravnavani strokovno in pravično.

V pripravi pa je tudi že razpis za izbor projektanta, ki bo poskrbel za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo ceste Šentrupert-Slovenj Gradec.

Medtem je po dogovoru izpred nekaj mesecev oziroma na zahtevo predstavnikov Šaleške doline in Koroške Dars na svoji spletni strani vzpostavil podstran s podatki o tretji razvojne osi med Avstrijo in Hrvaško in o izvedenih in načrtovanih aktivnostih.