OŠ Rogatec: Nove pritožbe in napovedana kazenska ovadba

Šolski inšpektorat je predlagal, da starši svoje predstavnike izvolijo na novo, brez predlogov razrednikov.
Objavljeno
14. november 2017 19.25
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Rogatec - V OŠ Rogatec po predlogu inšpektorata za šolstvo znova izbirajo predstavnike za svet staršev, a se pri tem spet zapleta. Inšpektorat ni nasprotoval izvolitvi zaposlenih, ki imajo na šoli tudi svoje otroke, v svet staršev, vendar takšno sestavo odsvetuje komisija za preprečevanje korupcije. Ravnatelj Viljem Prevolšek vztraja, da imajo tudi v šoli zaposleni starši pravice.

Starši so se na šolsko inšpekcijo obrnili po roditeljskih sestankih, kjer so septembra nekatere razredničarke med kandidati za svet staršev predlagale tudi zaposlene v šoli. Po mnenju staršev je to nedopustno, saj da so s tem ravnatelju Prevolšku zagotovile podporo tako v svetu staršev kot kasneje v svetu zavoda. Starši so s tem želeli preprečiti nadaljnje Prevolškovo vodenje šole. Občina Rogatec ga ne podpira, prav tako ne ministrstvo za šolstvo. Vendar ker ravnatelja imenuje svet zavoda, v katerem je imel do zdaj večino, je Prelovšek ostal ravnatelj.

Inšpektorat je prejšnji teden ugotovil, da »šolska zakonodaja ne prepoveduje izvolitve zaposlenih v zavodu v svet staršev«. A je k temu dodal pojasnila neobveznega mnenja KPK, ki pravi, da so interesi staršev in zaposlenih večkrat različni, zato je bolje, »da se za predstavnika staršev v svetu zavoda ne imenuje oseba, ki je zaposlena na tej osnovni šoli«. Prevolšek vztraja: »Še vedno trdno stojim na stališču, ki ga povzemam iz šolske zakonodaje in aktov zavoda, da imajo tudi starši, ki so zaposleni in imajo otroke v našem zavodu, pravico biti izvoljeni v svete staršev.«

Novi zapleti

Inšpektorat je predlagal, naj izvedejo ponovne volitve, pri čemer naj kandidatov ne predlagajo razredničarke. Starši zdaj opozarjajo, da so se v šoli odločili za tajne volitve in da je ena od razredničark dejala, da so to navodila inšpektorice, kar ne drži. Prepričani so, da so tudi tajne volitve način vplivanja.

V novi prijavi na šolski inšpektorat so zapisali, da je v šoli že nov način, kako lahko predlagajo »prave« predstavnike za svet staršev: »Ena od mater, ki je bila v preteklem letu predstavnica tako v svetu staršev kot v svetu zavoda, je predlagala zaposleno na zavodu za predstavnico sveta staršev, predlog pa je zelo močno podprla ravnateljeva žena, ki je bila kot starš svojega otroka navzoča na sestanku. Mož predlagane zaposlene je zdaj zaposlen kot hišnik zavoda pri zunanjem izvajalcu, ki ga je najel zavod oziroma ravnatelj.«

Kazenska ovadba

Z rogaško šolo se ukvarja tudi delovna inšpekcija. Nekdanji hišnik Martin Korez je dejal, da je moral tudi med službenim časom opravljati dela za ravnatelja: »Izsiljeval me je, da sem moral delati v njegovem stanovanju, vikend sem mu pozidal. Sem se branil, ampak morate vedeti, da žena ni bila zaposlena, trije otroci so bili šoloobvezni.« Korez je postopke proti ravnatelju sprožil jeseni: »Avgusta nas je poklical v pisarno, da bo hišniška dela prevzelo neko podjetje. S tem se nisem strinjal. Zdaj so napisali, da smo bili o tem obveščeni že aprila, kar je laž in za to imam tudi priče.«

Prevolšek priznava, da je hišnik zanj opravil nekaj gradbenih del: »Delo sem pošteno plačal, saj nisem želel zamer ravno zaradi najinega službenega odnosa. Vendar pa odločno zavračam njegova namigovanja, kot so, da je moral delati med službenim časom oziroma da sem ga celo silil k delu in da bi bil ob službo, če dela ne bi sprejel. Za delo se mi je sam ponudil, imel je svoje stroje in svojo ekipo.« Dodaja, da ker mu Korez ni izdajal računov in hotel vedno več denarja, je leta 2012 z njim nehal sodelovati: »Njegova ožja sorodnika sta potem jeseni oropala moje nepremičnine in bila obsojena.« Korez je to potrdil. Pravi, da takšno ravnanje obsoja, da pa sta bila mlada jezna, ker Prevolšek njihovih storitev ni plačal.

Inšpektorat je glede hišnikovih del izdal le upravno odločbo: »Z njo je odredil spoštovanje predpisov o vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti, odločba še ni pravnomočna. Na podlagi ugotovitev je inšpektorat uvedel tudi postopek o prekršku zaradi kršitev postopka pri spremembi delodajalca, vendar postopek še ni končan.« Prav danes ima Korez sestanek s kriminalisti, ki naj bi jim zoper ravnatelja podal kazensko ovadbo.