Osem kilometrov gradiva 60-letnika

Najstarejši original, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Celje, je iz 13. stoletja, skrbno pa varujejo tudi morilsko orožje.

Objavljeno
08. junij 2016 08.38
Špela Kuralt
Špela Kuralt

Celje – Na predvečer mednarodnega arhivskega dne pripravljajo nocoj pred Zgodovinskim arhivom Celje (ZAC) ali Hišo pisanih spominov praznovanje ob 60-letnici te ustanove, jutri pa si bo mogoče ogledati najdragocenejše arhivsko gradivo.

Najstarejše originalno gradivo je privilegij Žičke kartuzije iz sredine 13. stoletja, pomembno je zaradi starosti, redkosti in izjemnosti. Žička kartuzija je bila prva kartuzija, ki je bila okoli leta 1160 ustanovljena zunaj Francije in Italije. Na ogled bo tudi nedatiran etiopski zvitek magičnih molitev z upodobitvijo sv. Mihaela in nož, ki je bil pravzaprav morilsko orožje, ki ga je 14-letnik uporabil februarja 1834.

Bogastvo od druge polovice 19. stoletja naprej

Vendar direktor ZAC dr. Borut Batagelj pravi, da najpomembnejšega in najvrednejšega gradiva ni mogoče določiti: »Izbor je vedno subjektiven. Pravo arhivsko bogastvo je v gradivu od 2. polovice 19. stoletja naprej. Od takrat imamo dokumente v kontinuirani obliki, tako da lahko vidimo tok časa in usode ljudi, kar je ključno za arhive. Muzeji in galerije drugače zbirajo gradivo. Delajo izbore. V arhivih pa se res lahko najdejo zgodbe malih ljudi.«

Zgodbe malih in velikih ljudi v Celju sistematično zbirajo že od 19. stoletja. Sprva je to počel Štajerski deželni arhiv, nato Mestni muzej in Muzejsko društvo, kratek čas je kasneje deloval arhiv Štajerskega namestništva. Veliko gradiva med drugo svetovno vojno in po njej je izgubljenega, ZAC pa so s sklepom občinskega ljudskega odbora ustanovili 13. decembra 1956, uradno je začel delovati 10. aprila 1957. Danes arhiv hrani okoli osem kilometrov gradiva v 1550 fondih in zbirkah, kar ga uvršča na tretje mesto v državi. Gradivo sprejemajo na območju 14 upravnih enot, kjer živi petina slovenskega prebivalstva.

Odprti arhiv

Batagelj pravi, da je uporabnikov arhiva vedno več: »Arhivi se trudimo, da bi bili odprti in bi ponujali na vpogled gradivo na način, ki prej ni bil običajen. Imamo dve vrsti uporabnikov; raziskovalce in tiste, ki želijo z arhivskimi dokumenti doseči pravico pri pravosodnih organih, recimo pri zadevah, povezanih z gradnjo.«

Arhiv v zadnjih letih precej sodeluje z lokalnim okoljem. Na sodelovanju je zasnovano tudi današnje praznovanje ob 20. uri, ki je zamišljeno kot konstruktivistična predstava z zasedbo The Stroj in plesalkami Plesnega foruma Celje.