Osnovne šole vzpostavile sistem pouka na daljavo

Komunikacija med učenci in učitelji poteka prek elektronske pošte.

Objavljeno
13. marec 2020 13.57
Posodobljeno
13. marec 2020 16.40
Učenci pri pouku geografije v osnovni šoli Janka Modra Dol pri Ljubljani FOTO: Uroš Hočevar/Delo
V skladu z okrožnico ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo na šoli vzpostavili sistem pouka na daljavo, so zapisali na spletni strani Osnovne šole Most na Soči.

1. Trajanje

Pouk na daljavo bo potekal od 16. 3. do 29. 3. 2020 z možnostjo podaljšanja.

2. Komunikacija

- Komunikacija med učenci in učitelji poteka prek elektronske pošte.
- Za komunikacijo med učenci in učitelji se uporablja elektronska pošta staršev.
- Za pretok informacij med učitelji in starši posameznega oddelka je odgovoren razrednik.
- Predstavnik oddelka z razrednikom izmenja informacije o elektronskih naslovih staršev, da so ti čim bolj točni.

Komunikacijske poti za izobraževanje na daljavo
 Za izobraževanje na daljavo so vam na voljo različne komunikacijske poti oziroma spletna orodja, kot na primer:
         spletne strani,
         e - pošta,
         spletne učilnice v različnih e-okoljih (npr. Moodle, Teams v Office 365, Google classroom …),
          skype/vox, ipd.,
          družabna omrežja.

Za nemoten prehod izobraževanja na daljavo vam predlagamo uporabo naslednjih pripomočkov:
i-učbeniki (za 41 različnih predmetov od 4. razreda OŠ do 3.letnika gimnazije):  

Jazon - gradiva in navodila za izobraževanje na daljavo v gimnaziji:

smernice za uporabo IKT pri posameznih predmetih s seznamom uporabnih, preverjenih e-gradiv:

spletne skupnosti učiteljev za posamezne predmete oz. področja:

Poleg tega so v okviru spletnih orodij na voljo tudi videovodniki za uporabo, npr. spletne konference VOX, vsebinska postavitev spletnih učilnic, ipd. Obstaja tudi vrsta posnetkov e- izobraževanj, webinarjev o didaktični uporabi teh orodij (npr. Nearpod, …). Zadnje dni je nekaj slovenskih založb omogočilo prost dostop do svojih e-vsebin. V sodelovanju z RTV Slovenija načrtujemo obogaten dopoldanski televizijski program.
 3. Potek dela

- Pouk poteka po urniku.
- Učitelji pripravljajo navodilo za delo ali zaposlitev za učence za posamezno uro za naslednji dan ter jo pošljejo razredniku do 11. ure.
- Če imate delo za učence pripravljeno po sklopih za več ur, lahko pošljete tudi sklope in napišete za koliko ur. Pri tem je dobro, da v elektronski pošti na to opozorite razrednika, da ne bo čakal gradiva za naslednjo uro.
- Razrednik zbere gradivo za naslednji dan in ga pošlje staršem po elektronski pošti do 12.30.
- Če je možnost, lahko zaposlitev poteka prek spletnih učilnic.