Patronažne medicinske sestre so že zmanjšale število nenujnih obiskov

Medicinske sestre na terenu več kot 80 odstotkov dela izvajajo pri ljudeh starejših od 70 let.

Objavljeno
25. marec 2020 09.00
Posodobljeno
26. marec 2020 10.15
Patronažne medicinske sestre se zavedajo svoje vloge pri ohranjanju javnega zdravja, pravi Andreja Krajnc, predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti. FOTO:Jure Eržen
Ljubljana – Že v zdravih časih je delo patronažnih medicinskih sester težko, v obdobju koronavirusa pa gotovo še toliko težje. Kakšna pravila je treba upoštevati, kaj svetujejo pacientom in strankam, smo vprašali Andrejo Krajnc, predsednico sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti.
 

Kako patronažne sestre delujete v izrednih razmerah v času koronavirusa? Imate posebna pravila?


image
Delo Ker so bolnišnice začele prazniti oddelke in pripravljajo prostor za okužene, je precej pacientov odpuščenih v domače okolje prej, kot bi bili sicer, zato doma nujno potrebujejo nadaljevanje zdravstvene oskrbe, pravi Andreja Krajnc.
Patronažne medicinske sestre se dobro zavedamo naše vloge pri ohranitvi javnega zdravja, zato smo se takoj ob množičnem širjenju okužbe v Italiji aktivirale in v ožji strokovni skupini pripravile priporočila za preprečevanje okužb v patronažnem varstvu. Pripravili in natisnili smo tudi zloženko z navodili za paciente in njihove družinske člane. Na vseh patronažnih obiskih zdaj zdravstvenovzgojno delo ciljno usmerjamo v ozaveščanje družin v smislu upoštevanja preventivnih ukrepov in ravnanja ob pojavu suma na okužbo.
 


Ali ste lahko vsaj z delom pacientov, ki jih obiskujete, zdaj v stiku samo po telefonu ali e-pošti, če niso v kritičnem položaju?


Po odredbi ministrstva smo v zadnjem tednu prekinili izvajanje preventivne dejavnosti, razen pri otročnicah in novorojenčkih. Frekvenco izvajanja kurativnih patronažnih obiskov smo prilagodili stopnji samooskrbe pacienta in virom pomoči, ki mu jih lahko zagotavlja družina. Po dogovoru z zdravnikom, ki je naročnik kurativnega patronažnega obiska, in strokovni presoji patronažne medicinske sestre smo začasno zmanjšali število nenujnih obiskov, kot so kontrole zdravstvenega stanja in manjše preveze kroničnih ran. 

Koliko patronažnih sester imamo v Sloveniji in koliko jih je vsak dan na terenu?


Imamo okrog 850 patronažnih medicinskih sester, ki tudi v teh kriznih razmerah delajo na terenu. Pomembno je, da imajo vse ustrezno zaščitno varovalno opremo, sicer so lahko potencialni vir prenosa okužbe. Ne smemo pozabiti, da več kot 80 odstotkov svojega dela izvajamo pri ljudeh, starejših od 70 let, torej v starostni skupini, ki spada med najbolj ogrožene. Morda je trenutno v ambulantah celo lažje kot na terenu, saj so povsod opozorila, naj ljudje z znaki okužbe vanje ne vstopajo, ponekod so zaklenjeni vhodi, čakalnice, torej imajo manj stika.

Patronažne medicinske sestre pa prihajamo k družinam in pri tem ne vemo, kaj nas čaka na drugi strani vrat, čeprav po telefonu preverimo epidemiološko situacijo v družini. Vendar ljudje iz različnih razlogov marsikdaj prave razmere v domačem okolju tudi zamolčijo, zato moramo ravnati, kot da je povsod možnost okužbe.

Zato prosimo vse paciente, ki jih doma obiskujejo patronažne medicinske sestre ali izvajalci pomoči na domu, da v primeru, da imajo v družini okužbo, osebo v samoizolaciji ali s sumom na okužbo, o tem še pred vstopom v hišo po telefonu obvestijo izvajalca, ki prihaja k njim. Le če se bomo lahko ustrezno zaščitili, bomo ostali zdravi, da jim bomo lahko še naprej zagotavljali vse oblike pomoči na domu.

  • Frekvenco izvajanja kurativnih obiskov so prilagodili stopnji samooskrbe pacienta in pomoči, ki mu jo lahko zagotovi družina.
  • Patronažne sestre prihajajo k družinam in ne vedo, kaj jih čaka, čeprav po telefonu preverijo situacijo v družini.
  • Kako bodo delo na domu zagotavljali v primeru množičnih okužb izvajalcev in pacientov na terenu, si niti pomisliti ne upajo.


 

Torej lahko obiskujete samo tiste, ki so življenjsko odvisni od vas?


Kot rečeno, smo obiske omejili na najnujnejše, saj se je pojavil velik pritisk na patronažne medicinske sestre po izvajanju novih obiskov. Vemo, da je veliko ambulant tako rekoč zaprlo svoja vrata, zato so obravnavo nekaterih pacientov, ki niso sposobni samooskrbe, usmerili tudi na patronažo. Povečuje se nam število odvzemov krvi na domu, ker je tudi delo marsikaterega lokalnega laboratorija omejeno in pacienti marsikje nimajo dostopa niti do najnujnejših storitev. Ker so bolnišnice začele prazniti oddelke in pripravljajo prostor za okužene, je precej pacientov odpuščenih v domače okolje prej, kot bi bili sicer, zato doma nujno potrebujejo nadaljevanje zdravstvene oskrbe. Če se bo ta trend nadaljeval, se bojimo, da patronažna služba ne bo več zdržala, ne bomo več sposobni pokrivati vseh potreb na terenu pri »zdravih«. Kako bomo delo na domu zagotavljali v primeru množičnih okužb izvajalcev in pacientov na terenu, si niti pomisliti ne upamo.