Pesmi v angleščini nič več nezaželene

Organi občine Ajdovščina in občinska uprava se bodo na tem področju ravnali po posebnem kodeksu.

Objavljeno
27. januar 2016 23.16

Ajdovščina - Tukajšnji občinski svetniki bodo na današnji seji obravnavali kodeks o javni rabi slovenščine, ki naj bi ga uporabljali tako v organih občine in občinski upravi kot na prireditvah, katerih organizator ali pokrovitelj bodo občina Ajdovščina in njene krajevne skupnosti. K spoštovanju kodeksa pozivajo tudi javne zavode in druge organizatorje prireditev.

Povod za razpravo o javni rabi slovenščine na občinskem svetu sta bili po besedah Eda Pelicona, višjega svetovalca za odnose z javnostmi ajdovske občine, lanski mednarodni prireditvi Ultratrail in WOTR (Wajdušna obstacle trail run), ki so ju na začetku oglaševali bolj ali manj v angleškem jeziku. Svetnik Vilko Brus je tako zahteval, da občina ne bi sofinancirala prireditev, ki ne upoštevajo zakona o javni rabi slovenščine, in predlagal, da se tudi v občinske odloke vnese člen, da se prireditve v organizaciji (ali pokroviteljstvu) občine in javnih zavodov izvajajo izključno v slovenskem jeziku.

»Vendar je prevladalo stališče, da bi bil lahko ta poseben člen razumljen preozko in da to področje že sicer ureja zakon. Zato je direktorica občinske uprave predlagala, da se namesto prepovedi in omejitev pripravi kodeks rabe slovenskega jezika,« pojasnjuje Pelicon. Povedano nekoliko drugače: v Ajdovščini prepevanje v angleškem jeziku na javnih prireditvah ne bo več nezaželeno, kot je bilo še v času županovanja Marjana Poljšaka.

Naj spomnimo: Poljšak je leta 2009 na osnovne in srednjo šolo v ajdovski občini poslal pismo z zahtevo, da na prireditvah, na katere ga povabijo kot župana, prevladujejo slovenske pesmi in slovenska kulturna dediščina, nato pesmi in vsebine iz kulturne zakladnice slovanskih narodov, na sporedu pa naj ne bo angleških in ameriških pesmi ali drugih vsebin »anglo-ameriškega kapitalizma«.

Organi občine Ajdovščina in občinska uprava se bodo s sprejetjem kodeksa zavezali, da bodo pri javni rabi slovenščine spoštovali zakonska določila (ta vključujejo obvezno uporabo slovenskega jezika na novinarskih konferencah, javnih obravnavah in drugih javnih dogodkih) ter da se bo slovenščina uporabljala pri poimenovanju, napovedovanju in predstavljanju kulturnih, strokovnih, izobraževalnih, gospodarskih, športnih, zabavnih in drugih javnih prireditev, katerih organizator ali pokrovitelj so občina Ajdovščina in njene krajevne skupnosti.

Za uporabo slovenščine naj bi si prizadevali tudi na mednarodnih simpozijih in drugih dogodkih z mednarodno udeležbo. Ob slovenščini pa bo na takšnih prireditvah vseeno dovoljena raba tujega jezika, če bo šlo za mednarodno prireditev ali prireditev, kjer bo večina obiskovalcev iz tujine.