Pirc Musarjeva za izgubo direktorskega mesta na RTV pričakuje 215.000 evrov

Musarjeva se je pripravljena dogovoriti za nižji znesek. Če se nihče ne bo hotel pogajati, ne izključuje tožbe.

Objavljeno
14. februar 2017 10.19
jsu*Pirc Musar Rdeči križ
Vi. V., STA
Vi. V., STA

Nataša Pirc Musar od Radiotelevizije Slovenija (RTVS) pričakuje 215.125,76 evra odškodnine iz naslova izgubljenih plač in duševnih bolečin, ker je bila aprila 2014 izbrana za generalno direktorico zavoda in mesec kasneje odstavljena, poroča časnik Dnevnik. »Imela sem dovolj čakanja. Nihče iz RTVS me ni poklical, da bi se pogovorili o odškodnini,« je dejala za časnik.

Do odškodnine je Pirc Musarjeva po poročanju Dnevnika domnevno upravičena, ker je bil sklep o imenovanju nadomestnega direktorja RTVS, po tem ko je bila odstavljena, na sodišču razveljavljen. Od tod naprej se sicer stališča RTVS in Pirc Musarjeve razhajajo, saj na javnem zavodu trdijo, da to še ne pomeni, da je potemtakem direktorica ona. Prepričani so, da je bila njena odstavitev zakonita.

Neuradno je po pisanju Dnevnika »mogoče slišati, da se tudi na RTVS zavedajo, da se bodo morali o odškodnini vsaj pogovarjati, saj bi bil izid morebitne odškodninske tožbe negotov«.

»Postavila sem šele predpravdni zahtevek, kar pomeni, da pričakujem poravnavo oziroma pogajanja,« je Pirc Musarjeva dejala za Dnevnik. Časnik sicer navaja, da je iz okoliščin mogoče razbrati, da bi se bila pripravljena dogovoriti tudi za nižji znesek. Če se nihče ne bo hotel pogajati, Pirc Musarjeva ne izključuje niti tožbe. Zatrdila je še, da štiri petine zneska predstavlja materialna škoda − razlika med plačo, ki bi jo prejemala kot generalna direktorica RTV Slovenija, in dohodki, ki jih prejema od leta 2014 (po odstavitvi je odprla odvetniško pisarno). Preostala petina je odškodnina za duševne bolečine in zdravstveno škodo, povzema časnik.

Predsednik programskega sveta RTVS Miran Zupanič je potrdil, da bodo o zahtevku Pirc Musarjeve v ponedeljek razpravljali na seji programskega sveta. Po njegovem mnenju bo imel mandat za pogajanja kar vršilec dolžnosti generalnega direktorja Marko Filli. Ta pa pravi, da je »najbrž za pogajanja pristojen programski svet, ki tudi imenuje direktorja«. Filli meni, da ne more direktor urejati finančnih zadev in sporov, ki zadevajo direktorsko funkcijo, saj se pri tem pojavi navzkrižje interesov, piše Dnevnik.

Sodna praksa po navedbah časnika kaže, da so dosojeni zneski odškodnin v podobnih delovnopravnih sporih nižji od prvotnih zahtevkov, zato je mogoče pričakovati, da se bodo tudi v pogajanjih s Pirc Musarjevo − če sploh bodo − številke znižale.

Rok za začetek pogajanj je 25. februar, čas za vložitev tožbe pa ima Pirc Musarjeva do maja (po tem zadeva zastara), zato bodo morali biti pogovori hitri.