Dostop do pitne vode bo ustavna pravica

Poslanci so z dvotretjinsko večino izglasovali začetek postopka spreminjanja ustave.

Objavljeno
12. julij 2016 13.43
uho/Voda
N. Č., STA
N. Č., STA
Ljubljana - Za vpis pravice do dostopa do pitne vode v ustavo je od prisotnih 85 poslancev glasovalo 65, proti ni bil nihče. Navkljub doseženi dvotretjinski večini so se v kasnejši razpravi znašli poslanci na več polih že pri terminologiji, da ima vsak pravico do »varne pitne vode«. Stališče ustavne komisije je bilo sicer v celoti sprejeto.

Med številnimi dopolnili so poslanci opravili burno razpravo že ob besedilu »varna pitna voda«, na katero so v NSi vložili dopolnilo. Želeli so, da se vpiše zgolj pitna voda, saj da ni potrebno zapisati besede »varna«. Menijo, da ta termin po nepotrebnem vzpostavlja vprašanje varnosti pitne vode, ki je varna sama po sebi. »Voda je pitna ali pa ni pitna, druge možnosti ni. Jaz ne vidim, kakšna bi lahko bila varna pitna voda,« je dejal Matej Tonin (NSi). A je Mitja Hrovat (SMC) pojasnil, da je ta termin priporočila komisija EU.

Na seji ustavne komisije konec junija je Leon Behin z ministrstva za okolje in prostor pojasnil, da gre za strokovno uveljavljen pojem, ki pomeni higiensko neoporečno vodo, ki ustreza standardom. Dopolnilo NSi danes ni bilo sprejeto, saj je zanj glasovalo pet, proti pa 50 poslancev.

Tudi v ZL so predlagali več dopolnil, med drugim bi dodali besedilo, da je potrebno posebno skrb nameniti oblikovanju jasne pravne ureditve na ravni zakonskega urejanja, ki bo skladno z določbami novega 70.a člena v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. »To je verjetno ena glavnih točk, ki jo je treba nedvoumno poudariti v samem stališču. Gre za to, da je treba koncesije ustrezno preprečiti in tudi omejiti njihovo podaljševanje,« je opozoril Matej T. Vatovec. Obenem so predlagali dopolnilo, da se v izvedbenem delu ustavnega zakona zakonodajalca zaveže, da bo uredil tudi vprašanje že podeljenih koncesij.

Dopolnila, ki so jih predlagali v ZL, so bila sprejeta z dvotretjinsko večino.

Stališče ustavne komisije je bilo v celoti sprejeto, od 86 navzočih poslancev je za glasovalo 66 poslancev, nihče ni bil proti. Ustavna komisija bo sedaj na podlagi sprejetega stališča pripravila predlog ustavnega zakona in ga predložila v obravnavo DZ.

Postopek spreminjanja ustave je aprila lani sprožila skupina poslancev, ki jo je vodila nekdanja premierka Alenka Bratušek. Med podpisniki so bili ob poslancih Zaab, še poslanci ZL, SD in Desusa.

***

Za mnenje, kako ocenjujejo načrte slovenskih poslancev, da bi orali ledino na tem področju v Evropi in zaščitili dostop do »varne pitne vode«, smo povprašali osem slovenskih poslancev v evropskem parlamentu. Zapisu novega člena v ustavo niso bili vsi naklonjeni.