Po lanski napovedi rušenja vse potihnilo

Gradbeni inšpektorji so že lani izdali odločbe za rušenje več črnih gradenj v TNP, vendar objekti še stojijo.

Objavljeno
14. junij 2013 18.10
Črna gradnje v TNP
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Bohinjska Bistrica – Čeprav so z inšpektorata za prostor lansko poletje nekaterim domnevnim črnograditeljem na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) že poslali odločbe, da morajo svoje objekte odstraniti, objekti še vedno stojijo. Na inšpektoratu kljub temu trdijo, da izvršilni postopki »potekajo nemoteno«. Župan Bohinja Franc Kramar vztraja, da je rešitev mogoče najti v aboliciji.

Napoved rušenja nekaterih objektov v TNP je lansko poletje med Bohinjci povzročila pravo revolucijo. Zagrozili so z iztopom iz TNP, ker »da nočejo več živeti v narodnem parku, v katerem se ne da nič narediti za ljudi«.

Črne gradnje v TNP »prednostna naloga«

Na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor pravijo, da črnje gradnje v TNP sodijo med prednostne naloge inšpektorata na gradbenem področju, ker gre za gradnje na zavarovalnih območjih. Zavrnili so navedbe nekaterih naših sogovornikov, da postopki stojijo. Na vprašanje ali bodo tudi to poletje inšpektorji pokazali enako vnemo kot lani, so odgovorili, da delo opravljajo v skladu z kadrovskimi zmožnostmi in prednostnimi nalogami inšpektorata. Na vprašanje, koliko črnih gradenj v TNP nameravajo letos porušiti, so odgovorili, da tega ne morejo oceniti.

V TNP od 400 do 600 črnih gradenj

Natančnih evidenc o črnih gradnjah v TNP še vedno ni, po različnih ocenah pa jih je na območju parka med 400 in 600. Na območju TNP imajo inšpektorji v obravnavi 154 primerov (pravnomočnih jih je 20), kar je za 25 več kot septembra lani. Lani so zavezanci odstranili štiri črne gradnje. Kdaj bodo nadaljevali postopke v primerih, ki so lansko poletje polnili časopise? »Zaradi interesa samega izvršilnega postopka odgovora ne moremo podati«, so sporočili z inšpektorata. Pravijo, da je »v izpostavljenih primerih postopek v fazi izvršitve.«

Darku Kuzmič, ki je le eden iz množice domnevnih črnograditeljev in so mu lani naložili odstranitev od jezera le streljaj oddaljene hiše, ki je bila zgrajena že leta 1963, je povedal, da za zdaj vlada zatišje in da ni nobenih vidnejših aktivnosti. Znova je ponovil že večkrat izrečeno napoved, da se bo za svoj prav in ohranitev hiše, v kateri živi, boril »dokler ne bo zmagal«. Janko Rutar iz Stare Fužine čaka nadaljne postopke, obenem pa upa, da se bo našla takšna rešitev, ki ne bo terjala rušenja vseh črnih gradenj.

Župan vztraja pri aboliciji

Bohinjski župan Franc Kramar kot predlagatelj abolicije meni, da bi lahko nekatere na črno zgrajene objekte pod določenimi pogoji ohranili, država pa bi legalizacijo lahko tudi zaračunala in s tem ustvarila dodatne proračunske prihodke. Sredi tega meseca bo svoj predlog predstavil ministrstvu za infrastrukturo in prostor, kamor je kmetijski minister Dejan Židan pred mescem dni poslal predlog bohinjskega župana za abolicijo.

Direktor TNP Martin Šolar pravi, da imajo tudi v upravi TNP občutek, da po lanskem revoltu Bohinjcev zaradi odločitve inšpektorata, vlada zatišje na področju izvrševanja inšpekcijskih postopkov, ki po njegovem tečejo neodvisno od TNP. Ocenil je, da je novih primerov črnograditeljev malo oziroma se njihovo število zmanjšuje, več pa je ljudi, ki na TNP pridejo po informacije in nasvete o načrtovanih posegih. Šolar pravi, da pri odločanju o soglasjih za posege v prostor v TNP upoštevajo zakonodajo in predpise, ocenjujejo pa tudi smiselnost in primernost umestitve v prostor.

Nova uredba?

Lani je občina Bohinj na ustavno sodišče naslovila zahtevo za ustavno presojo vladne uredbe, na podlagi katere inšpekcijske službe rušijo črne gradnje v TNP, vendar je presojo ustavno sodišče zavrnilo, ker je ocenilo, da občina nima pravnega interesa za sprožitev presoje. Zdaj župan upa, da bo sporno uredbo vlada nadomestila z novo, za katero so pobudo pripravili na občini in jo še obravnavajo na ministrstvu za infrastrukturo in prostor.