Po treh letih razveljavili izbiro direktorice Posavskega muzeja

Sodišče se o zakonitosti sklepa o izbiri direktorice Posavskega muzeja Brežice, ki je bil brez razlage o delovnih izkušnjah, ni moglo izreči.

Objavljeno
03. marec 2017 17.25
Janoš Zore
Janoš Zore

Brežice – Postopek imenovanja Alenke Černelič Krošelj za direktorico Posavskega muzeja Brežice konec pomladi 2014 je bil pomanjkljiv, zaradi česar je upravno sodišče izbiro direktorice razveljavilo. S tožbo je bil uspešen nekdanji direktor in na razpisu neizbran kandidat Tomaž Teropšič.

»Na sodišče se nisem pritožil, ker ne bi bil izbran, temveč zato, ker je bil postopek izbire direktorice nezakonit in netransparenten. Na to nisem mogel pristati. Muzej sem vodil 20 let, zakonodajo poznam zelo dobro,« je dejal Tomaž Teropšič: »Žalostno je, da smo se morali tri leta tožiti, plačevati visoke stroške.«

Temelj Teropšičeve tožba se je dotikal razpisnega pogoja, da mora izbrani kandidat imeti »najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih.« Alenka Černelič Krošelj je v preteklosti vodila tri enote Kulturnega doma Krško (Mestni muzej Krško, Grad Brestanica in Galerijo Krško) ter številne druge projekte, a formalno na mestu direktorice ni bila zaposlena nikoli.

Postopkovni razlogi

Medtem ko je sodišče na prvi stopnji zavrnilo tožbo Teropšiča (»tožnik očitno zmotno izenačuje pojem vodilna oziroma vodstvena dela z opravljanjem vodilnih ali vodstvenih del izključno na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih«), je upravno sodišče prisluhnilo razlagi sodišča na drugi stopnji in imenovanje Černelič Krošljeve za direktorico muzeja leta 2014 razveljavilo. A do tega ni prišlo zaradi vsebinskih razlogov, temveč zaradi postopkovnih. Ker občinska komisija za imenovanje ni predstavila razlogov, zakaj po njenem mnenju Černelič Krošljeva izpolnjuje vse razpisne pogoje, sodišče ni bilo zmožno izvesti presoje zakonitosti njenega imenovanja.

Upravno sodišče je v obrazložitvi sklepa zapisalo, da bo občinska komisija morala v postopku izbire direktorja iz leta 2014 ponovno odločati in presoditi, ali Černelič Krošljeva izpolnjuje razpisne pogoje. Pri tem naj, pišejo sodniki, upoštevajo sodno prakso iz leta 2014, »da se kot ustrezne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih lahko upoštevajo ne le delovne izkušnje na delovnih mestih, ki so po aktih o sistemizaciji določena kot vodstvena delovna mesta, ampak tudi tiste delovne izkušnje, kjer gre po naravi stvari za vodilna delovna mesta.«

Po prejetju sodbe so se v Brežicah odločili, da razpisni postopek izpred treh let zaključijo in objavijo nov razpis. Do tega bo prišlo, ko bodo podoben sklep potrdili tudi občinski sveti v občinah Krško, Sevnica ter Kostanjevica na Krki, kjer je zaradi kronične nesklepčnosti svetnikov usoda trenutnega občinskega sveta pod vprašajem.

Spet bo kandidirala

Černelič Krošljeva, ki muzej do konca leta vodi kot vršilka dolžnosti, pravi, da se bo ob ponovitvi razpisa znova potegovala za vodilni položaj: »Na razpis leta 2014 sem se prijavila, bila sem izbrana in skupaj s sodelavci smo povečali obisk. Stojim za vsemi dokazili podanimi v prijavi. Na vse ostalo pa sama nimam vpliva.«

»Ko smo imeli srečanje z ostalimi župani, smo bili praktično enotnega mnenja, da zavod dela dobro. Opazili smo pozitivne spremembe na področju aktivnosti muzeja, kar se odraža tudi na bistveno povečanem obisku muzeja,« je dejala direktorica brežiške občinske uprave Irena Rudman. Muzej je sicer leta 2013 imel 23 lastnih prireditev in skupno 19.208 obiskovalcev, leta 2016 pa 137 prireditev in 35.952 obiskovalcev.

Teropšiče pravi, da kljub drugačnemu sklepu brežiškega občinskega sveta še vedno pričakuje obrazložitev, ali protikandidatka izpolnjuje vse razpisne pogoje. O tem, kakšni bodo njegovi nadaljnji koraki, tudi o morebitni prijavi ob novem razpisu, pa se bo odločil po odgovorih občine.