Kako je poskrbljeno za varnost v bolnišnicah?

Zanimalo nas je, kako so vzdrževane naše bolnišnice.

Objavljeno
31. januar 2019 08.13
Posodobljeno
31. januar 2019 08.19
Celjska bolnišnica FOTO: Špela Kuralt/Delo
Ljubljana – Zagotavljanje požarne varnosti je zaradi starosti slovenskih bolnišnic ena največjih težav. Začetki bolnišnične dejavnosti segajo 120 let (SB Slovenj Gradec), 130 (SB Celje) in celo 150 v preteklost (SB Trbovlje), nekatere od njih imajo objekte s prvotno letnico, v katerih še vedno izvajajo dejavnost. Za letalo velja, da ni pomembno leto izdelave, ampak to, kako je vzdrževano.

image
Branko Brinšek
Branko Brinšek
direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje

Naša bolnišnica je nastanjena v več stoletij stari graščini Katzenstein. Jesenice se lahko zgodijo povsod, kjer so bolniki oziroma drugi stanovalci s psihičnimi motnjami. Stopnja varnosti je obratno sorazmerna s stopnjo prostega razpolaganja nastanjenih oseb s svojo lastnino. Za požarno varnost pri nas skrbi zunanja služba, notranja pa izvaja redne preventivne preglede opreme in objektov.

Bolnike na oddelkih nadzorujemo, kot nam omogočajo finančna sredstva. V primeru namestitve zahtevnejših in nevarnih bolnikov na oddelke razporedimo dodaten kader. To lahko izvedemo le z nadurnim delom, kar ne more biti stalna praksa. Za zagotavljanje varnosti bi potrebovali tako dodatna sredstva kot dodaten kader.


image
Margareta Guček Zakošek
Margareta Guček Zakošek
direktorica SB Celje

Naša najstarejša stavba je iz leta 1887. V novejšem, 40 let starem objektu, je približno polovica bolnišničnih oddelkov, druga polovica je v starejših stavbah. Zato si že več let prizadevamo za nadomestno novogradnjo, v katero bi preselili oddelke iz starih stavb. Ministrstvo za zdravje je lani potrdilo gradnjo prve etape projekta.

Ker se zavedamo, da bo projekt trajal nekaj let in bo bolnišnica vsaj do leta 2024 morala delovati v starih prostorih, smo izdelali projekt celovite obnove sistema javljanja požara, ki ga skladno s finančnimi možnostmi uresničujemo. Sistem za javljanje požara smo centralizirali v urgentnem centru in zagotovili 24-urno prisotnost varnostnika. Imamo tudi neposredno javljanje požara Poklicni gasilski enoti Celje.


image
Vojko Flis
Vojko Flis
direktor UKC Maribor

Letos praznujemo 220-letnico. Za požarno varnost je poskrbljeno, sprejeli smo požarni red, v objektih je vgrajena aktivna požarna zaščita ter ročne naprave za gašenje. Aktivna požarna zaščita je vezana na varnostni nadzorni center in na gasilce. Najstarejša zgradba, v kateri se izvaja zdravstvena dejavnost, je stavba oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Tudi v njej so nameščeni gasilniki in hidranti.

Z zaposlenimi najmanj enkrat na leto izvajamo požarne vaje in vaje evakuacije, požarne načrte redno predajamo gasilcem, označujemo evakuacijske poti, vzdržujemo vse požarne sisteme, gasilnike in hidrante. Za požarno varnost skrbijo zunanji izvajalci. V skladu s požarnim redom imajo vsi zaposleni tudi preventivne naloge varstva pred požarom.


image
Milena Kramar Zupan
Milena Kramar Zupan
direktorica SB Novo mesto

Velik del SB Novo mesto je na visoki stopnji požarne varnosti. Imamo grafično-nadzorni sistem, ki je pod 24-urnim nadzorom receptorjev. Poleg tega je požarni sistem vezan tudi na Gasilsko-reševalni center. V delu bolnišnice, v interni stavbi, ki je stara 125 let, je stopnja požarne varnosti nekoliko nižja. Ne glede na to izpolnjujemo zakonske zahteve na področju požarne varnosti.

Zaradi dotrajanosti in tudi z namenom, da bi zagotovili višjo stopnjo varnosti, tudi požarne, v prihodnjih letih načrtujemo celotno prenovo interne stavbe. Hkrati aktivno izvajamo izobraževanja iz požarne varnosti tako teoretično kot praktično, izvajamo tudi redne evakuacijske vaje ... Z organizacijsko-kadrovskega vidika varnost in tveganja obvladujemo skladno z vsemi zahtevami.


image
Anica Užmah
Anica Užmah
direktorica SB Ptuj

Naša bolnišnica je stara 143 let. Kirurški novi del je bil zgrajen leta 1974, porodnišnica z dializo pa leta 1991. Energetsko smo jo sanirali leta 2009. Na vprašanje, ali se pri nas lahko zgodi kot na Jesenicah, težko odgovorim, lahko povem le, da imamo na oddelku vedno navzoče osebje, ki pa ni v vsaki izmeni enako številčno.

Zaposlene redno izobražujemo o varstvu pri delu, to vključuje tudi požarno varnost. Zanjo pri nas skrbijo zunanji izvajalci. Dodatno bolnikov na negovalnem oddelku ne nadzorujemo. Menimo, da je primer bolnišnice Jesenice zelo poseben in ga ne gre posploševati. Zagotoviti, da se kaj podobnega ne zgodi, je nemogoče, čeprav budno pazimo in čeprav so na posameznih oddelkih zaposleni navzoči 24 ur.


image
Romana Martinčič
Romana Martinčič
direktorica SB Trbovlje

SBT je bila v preteklosti požarno sanirana, požarne javljalnike imamo v vseh zgradbah, le upamo lahko, da je bila izdelava kakovostnejša kot v primeru prezračevalnih naprav na dializnem oddelku, ki so lani sredi najvišjih poletnih temperatur odpovedale. Izkazalo se je, da je bila izvedba slaba.

Za požarno varnost imamo zunanje skrbnike, notranji so v vlogi koordinatorjev. Naključje je, da nam je hrastniški Sinet prav v teh dneh za konec februarja napovedal ponovni periodični pregled sistemov aktivne požarne zaščite. Čeprav skrbimo za redno vzdrževanje, ni mogoče reči 'pri nas pa ne more zagoreti', kajti živemu človeku – pacientu ali osebju – se pač lahko vse zgodi.