Pred plačo bi učitelji izbrali dodatno izobraževanje  

Raziskava, ki predstavlja učiteljsko plat, bo služila prenovi kariernega sistema.

Objavljeno
19. junij 2019 15.00
Posodobljeno
19. junij 2019 17.02
Učitelji ocenjujejo, da so učinkoviti predvsem v vzdrževanju delovnega vzdušja v razredu in vodenju učencev, manj pa pri spodbujanju učencev k pridobivanju znanja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Ljubljana – Slovensko šolo, v primerjavi s povprečjem držav OECD, zaznamuje precej stara populacija učiteljev. Povprečni osnovnošolski učitelj ima 46 let, srednješolski 48 let, za seboj pa imata dve desetletji delovnih izkušenj. Svoje znanje nenehno izpolnjujejo, a si želijo še več podpore pri poučevanju tujcev in otrok s posebnimi potrebami.

image
Slovenski učitelji so v povprečju bolj izkušeni kot učitelji v OECD, hkrati pa so od njih tudi starejši. FOTO: Talis


Močne točke domačih učiteljev so jasna razlaga snovi na različne načine in njeno ponavljanje z učenci, kar je izvrstno, je poudarila Barbara Japelj Pavešić, nacionalna koordinatorka raziskave. Veliko znanja imajo za poučevanje in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, vendar tega v učilnicah ne izkoriščajo dovolj in le malokdaj njeno uporabo od otrok pričakujejo pri njihovih zadolžitvah.

59 %
srednješolskih učiteljev bi denar namenilo dodatni izobrazbi, 55 % višji plači


Če bi se vzgoji in izobraževanju namenilo več sredstev in bi njihovo porabo lahko razdelili učitelji, bi jih jo največ namenilo kakovostnemu usposabljanju in nadaljnjemu razvoju, šele nato v plače in zmanjšanje administrativnih bremen oziroma v zaposlovanje več podpornega osebja na šolah. Manj kot četrtina bi predlagala podporo za otroke s posebnimi potrebami, socialno šibke in migrante ter investicije v IKT.

image
Med prioritetami za porabo financ na šolskem področju izpostavljajo vlaganje v nadaljnje izobraževanje. FOTO: Talis


Izzivov, ki jih nakazuje raziskava, je več: kako popularizirati učiteljski poklic, za katerega se kot prvo izbiro odloča vse manj maturantov, kako naj učitelji pri otrocih spodbujajo višje miselne procese ter jim namenjajo bolj problemske naloge, kako pristopiti k boljšemu vodenju razreda ter spremljanju učenčevega razvoja in kako se bolj izobraževati po spletu.

image
Med učiteljskimi izzivi je podpovprečna uporaba IKT za poučevanje ob njihovi sicer dobri usposobljenost ter dobri opremljenosti šol. FOTO: Talis


Po besedah pristojnega ministra Jerneja Pikala bodo izsledke upoštevali pri načrtovanju njihovega kariernega razvoja. Napoveduje premike k večji avtonomiji tega poklica, manjši administrativni obremenitvi ter prenosu znanja s starejših na mlajše. Medtem ko ta dobro funkcionira v času pripravništva, se to prekine, ko novinci pričnejo samostojno poučevati.

Mednarodna raziskava Talis se osredotoča na videnje pouka predvsem skozi oči učiteljev. V njeni izvedbi na slovenskih tleh je v zadnjih treh letih sodelovalo 2029 učiteljev zadnje triade in 2220 srednješolskih ter nekaj več kot sto ravnateljev obojih. Dopoldne so predstavili le prvi del, marca prihodnje leto lahko pričakujemo poročilo o pogojih dela učiteljev, njihovem počutju na delovnem mestu ter poklicnih izzivih.