Preddvorčani sredi kraja nočejo več imeti državne podrtije

Zaradi varčevanja lani ni bila opravljena nova cenitev, ki bi omogočala prodajo že 12 let propadajoče graščine.

Objavljeno
24. januar 2013 08.46
Posodobljeno
24. januar 2013 11.00
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Preddvor, ki se diči s sloganom Dvor mirne narave, nima prave sreče z gradom v središču kraja, ki ga večina imenuje grad Dvor (Höflein). Po izselitvi vzgojnega zavoda za osnovnošolsko mladino zdaj že dvanajsto leto prazna graščina nezadržno propada.

Graščina je vpisana v register kulturne dediščine in vnesena v Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine v občini Preddvor, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdelal leta 2001 in v katerih so tudi predpisani varstveni režimi za vso dediščino.

Kljub prošnjam in predlogom občine Preddvor, da naj se na gradu in dva hektara velikem zemljišču počne kaj koristnega, se v desetih letih ni zgodilo nič. Na ministrstvu za šolstvo so za Delo še leta 2009 razlagali, da bi ga država rada čimprej prodala in v ta namen se je oglasilo v Preddvoru večkrat več pristojnih, dražba in še prej nova cenitev je bila obljubljena v letu 2010.

Napovedano je bilo, da bo skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih bo določil Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj, spremenili ali poiskali namembnost za graščino in park, po uvrstitvi premoženja na trg nepremičnin pa zanju najti primernega kupca.

Cenitev bi stala do 2000 evrov

S službe za odnose z javnostjo na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, so nam na vprašanje, kako to, da država nepremičnine niti v zadnjem sklopu ni uvrstila med tiste, ki jih namerava prodati, odgovorili, da »zaradi varčevalnih ukrepov in prepovedi prevzemanja obveznosti konec 2012 ni bila naročena nova cenitev. Sredstva za tovrstne namene so tudi v letu 2013 izjemno skopo odmerjena in odločitev o naročilu cenitve še ni bila sprejeta, ker objekt v Preddvoru nima znanega kupca. O možnosti za nadaljevanje postopka bo več jasno v mesecu dni,« so za Delo zagotovili na ministrstvu.
Župan Miran Zadnikar, ki je pristojnim že večkrat predstavil možnosti za rešitve propadajoče nepremičnine, saj ta močno kazi izgled kraja, pa izgovora, da ni denarja za cenilca, označuje za neupravičenega. »Večkrat sem že ponudil možnost, da te stroške, ki bi znašali od 1000 do 2000 evrov, prevzame občina. Po mojem vedenju je bila cenitev pred dvema letoma že narejena, če pa bi želeli nepremičnino zdaj prodati, bi morali narediti novo, svežo. Sicer pa imamo v zaključni fazi narejen projekt ureditve grajskega parka, idejne projekte za varovana stanovanja oziroma za dom starejših občanov, ki bi bil izpostava našega že obstoječega doma. Na temelju teh idejnih projektov smo že imeli investitorja, žal pa se je investitor zaradi enostranskih zahtev zavoda za kulturno dediščino umaknil, je navedel župan.

Obiskali so ga že trije ministri, Zver celo dvakrat

Grad v središču Preddvora so si v preteklih letih ogledali že mnogi ministri, od Slavka Gabra, Lovra Šturma do Milana Zvera. Ko so februarja 2005 v Preddvoru odprli obnovljeno osnovno šolo, je tedanji minister za šolstvo Milan Zver izjavil, da se strinja, da je potrebna hitra in učinkovita obnova, a ministrstvo za šolstvo in šport kot njegov lastnik za to nima denarja. Vodja kabineta Peter Debeljak je pozneje tedanjemu županu Francu Ekarju sporočil lepe pozdrave iz Ljubljane in pripisal, da upa, da bo kmalu našel ustrezno rešitev.

Minister Zver si je vnovič v spremstvu župana Mirana Zadnikarja ogledal grad septembra 2007 in takrat je pojasnil, da je država v letu 2006 za adaptacijo prispevala 75.000 evrov za popravila strehe, poškodovane v neurju novembra 2004, in druge nujne stvari. Če bo odločitvi sodišča grad naš, bo treba zelo dobro razmisliti o njegovih prihodnjih vsebinah, je takrat v zvezi z denacionalizacijskim postopkom, ki še ni bil končan, dejal minister.

Denacionalizacijski postopek je bil pravnomočno končan v letu 2009 in grad je ostal v lasti države. Država in občina sta se še istega leta dogovorili, da slednja brezplačno uporablja park za izvajanje javnih nalog in javnih programov.