Presežek iz tržne dejavnosti zdravstvenega doma občini

Celjski svetniki so pričakovano soglašali s prenosom dobička ZD Celje, ki ga bodo porabili za nakup stanovanj, v občinski proračun.

Objavljeno
11. oktober 2016 18.20
jer-Zdravstveni dom in reševalna postaja Celje
Špela Kuralt
Špela Kuralt
Celje - Podlaga za prenos presežka iz tržne dejavnosti Zdravstvenega doma Celje v občinski proračun je v lani sprejetem odloku, ki je že buril duhove. Mestna občina Celje je lani na tak način prišla do 1,2 milijona evrov, letos bo znesek bistveno nižji, in sicer 169.879 evrov. ZD Celje mora denar v občinski proračun nakazati do konca oktobra.

Svet zavoda je konec septembra poslal občini sklep, da naj teh sredstev občina ne vzame, ker jih potrebujejo za investicijske dejavnosti, je povedal župan Bojan Šrot. Kasneje je dodal: »O investicijah vedno odloča lastnik. Samoupravljanja ni več.« Dejal je še, da bo ta denar tako ali tako namenjen investicijam za zdravstveni dom, in sicer za odkup stanovanj v stavbi na Gregorčičevi 6, kamor bodo selili del dejavnosti ZD Celje.

Pravno v redu, vendar ali je prav?

Darja Turk (SLS) je dejala, da so se v odboru za družbene dejavnosti strinjali s prenosom sredstev, saj ima sklep pravno podlago v odloku, hkrati pa bodo sredstva pravzaprav ostala v zdravstvu.

Marjan Ferjanc (SDS), ki je lani podprl odlok, je tokrat prenos sredstev zavrnil: »Pravno-formalno je predlog v redu, mislim pa, da dajemo javnosti sporočilo, da je v zdravstvu dovolj denarja. In to v času, ko od ministrstva prosimo za več sredstev. Res ima morda kakšen zdravstveni zavod več denarja, ampak to zgolj pomeni, da denar ni porazdeljen enakomerno.«

Izgubljeni sporazum?

Šrot je Ferjancu in ostalim odgovoril, da je presežek, ki ga občina jemlje ZD Celje izključno najemnina, ki jo zdravstveni dom dobi z oddajo prostorov. Teh naj bi bilo v lanskem letu 166.120 evrov.

ZD Celje sicer oddaja prostore večinoma koncesionarjem, ki so koncesijo dobili od občine. Že zdaj so najemnino v ZD Celje namenjali za investicije. Na to je opozorila tudi Štefanija Presker (Desus): »Obstaja sporazum med Mestno občino Celje in ZD Celje, po katerem se najemnina koncesionarjev ne nakazuje občini, ampak se uporablja za investicije. Občina investicij ni financirala.« Slednje je potrdil tudi župan, ki pa sporazuma ne pozna.

Padec tržne dejavnosti

Preskerjeva je poudarila, da ima ZD Celje trenutno precejšnjo krizo: »Zmanjšali so se prihodki od prodaje blaga in storitev. Velika je nerealizacija pri medicini dela, ki je tržna dejavnost. Tako velika, da se tega ne bo dalo nadomestiti do konca leta. Vzroki za nerealizirani tržni del so predvsem v upadanju zaposlenih. Prej so imeli jasne cilje, s sprejetjem lanskega odloka so cilji porušeni in nezadovoljstvo veliko. To naj skrbi tudi nas.«

Nizka realizacija in opozorilo glede slabših rezultatov v letošnjem polletju pa na Staneta Rozmana (SD) nista naredila vtisa: »Govorimo o presežku v letu 2015 in ne letošnjem letu. Pa poglejte na bilančni dobiček in na depozite, ki znašajo 4,5 milijona evrov!« V letnem načrtu ZD Celje je sicer predvideno, da bi za obnovo Gregorčičeve 6 iz sredstev ZD namenili 3,1 milijona evrov, kot je opozoril Dejan Žohar (SMC).

Že pred današnjo sejo smo večkrat slišali, da je svet zavoda v letnem načrtu potrdil prenos sredstev. To je priznala tudi Preskerjeva, članica sveta zavoda ZD Celje, vendar je razložila: »Takrat so bili načrtovani drugačni, višji prihodki.« Dejstvo je tudi, da je lani svet zavoda sprva sprejel drugačen finančni načrt, kot se je vodstvo ZD Celje dogovorilo z občino. Občina takega finančnega načrta seveda ni potrdila in so ga morali v svetu zavoda popraviti in uskladiti z navodili občine.

Opozorila je še, da imamo sicer dober program osnovne zdravstvene službe, da pa so velike težave pri čakalnih dobah v zobozdravstvu, pri ortodontih, za rentgen. Medicina se hitro razvija in razvoju je treba slediti, je poudarila in ob tem dodala, da v tem smislu verjetno problem odkupa stanovanj sodi kam drugam.