Prevalje ob denar za naložbe

Precej manj od dogovorjenih 500 evrov povprečnine na občana, med projekti tudi turistični razvoj čezmejnega območja okrog Pece.

Objavljeno
08. januar 2015 22.39
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Prevalje – Na Prevaljah je že vse pripravljeno za največjo letošnjo naložbo, dobrih šest milijonov evrov vredno čistilno napravo, ki naj bi jo končali v treh letih. Drugi občinski načrti so še negotovi, ker jim je po besedah župana Matica Tasiča država zmanjšala povprečnino in onemogočila investicije.

Za čistilno napravo z zmogljivostjo 6000 populacijskih enot, ki jo nameravajo zgraditi v zaselku Pod gonjami, so že izbrali izvajalce in pridobili bančne garancije. Občina bo morala prispevati okrog dva milijona evrov, 85 odstotkov denarja pa bo evropskega. »Graditi lahko začnemo danes, čakamo le še sklep o sofinanciranju,« pravi župan. Kljub temu bodo potrebovali še štiri manjše čistilne naprave (Holmec, Poljana, Šentanel), ki so jih skupaj z drugimi občinami hoteli prijaviti med regijske razvojne projekte, a so po Tasičevih besedah iz Ljubljane dobili informacijo, da za evropsko sofinanciranje malih čistilnih naprav ni nobene možnosti.

Druge naložbe bodo v komunalno in cestno infrastrukturo, a jih bo manj, napoveduje župan. »Država nam je, kot kaže, porezala vsa investicijska sredstva in tudi povprečnino. Na podlagi sredstev, ki smo jih že prejeli, smo izračunali, da so nam povprečnino znižali krepko pod dogovorjenih 500 evrov na občana, kar je nesprejemljivo, kajti naše obveznosti so vsako leto večje. Da jih lahko izpolnjujemo, bi potrebovali najmanj 600 evrov povprečnine.«

Občina Prevalje bi tako samo pri povprečnini izgubila okrog 300.000 evrov, ob šestmilijonskem proračunu. »Edina možnost je zniževanje standarda, najbolj pa so na udaru naložbe.« Če tega denarja ne bo, Tasič napoveduje, da občina tudi ne bo več plačevala tečajev plavanja in smučanja ter prevozov na tekmovanja, s čimer zdaj pomagajo osnovni šoli.

V prihodnji finančni perspektivi bo Koroška dobila še precej manj sredstev, napoveduje župan. »Centralizacija je posegla tudi po evropskih sredstvih. Država forsira neke »mehke« projekte, pri katerih se denar porablja, ni pa oprijemljivih učinkov pri naložbah.« V okviru regijskega razvojnega programa so prijavili več projektov za območje Poljane, ureditev prevaljskega mestnega parka, z Geoparkom Karavanke pa sodelujejo pri projektu celovitega razvoja turizma na čezmejnem območju okrog Pece. »Ustvariti želimo razmere za razvoj turizma, ki ga na tej strani meje v Mežiški dolini tako rekoč ni.« Gre za kolesarske poti, cestne povezave, prenočitvene zmogljivosti, športno in kulturno ponudbo na obeh straneh meje.