Predstavitvena informacija

Pridobite znanje MBA od elitnih profesorjev!

V kreativnem okolju boste razvili svoj voditeljski potencial in se učili od najboljših.

Objavljeno
18. december 2019 09.20
Posodobljeno
20. december 2019 09.00
Executive MBA se razlikuje od drugih podobnih študijev pri nas. FOTO: Boris Pretnar
Eno od glavnih poslanstev IEDC - Poslovne šole Bled je izobraziti odgovorne voditelje, ki bodo vodili poslovanje na drugačen način. Vsak voditelj je v bistvu odgovoren ne le za svoje podjetje, ampak tudi za razvoj celotne družbe. 
Malo je šol, ki lahko trdijo, da imajo enega od štirih najbolj inovativnih programov na svetu. Ta čast in naziv pripada IEDC - Poslovni šoli Bled (AMBA, 2012).

Kot prva poslovna šola, ki je ponudila akreditiran MBA študij v srednji in vzhodni Evropi, je IEDC uvajal številne programe in teme, ki so postale standard v podiplomskem izobraževanju na področju razvoja menedžmenta in voditeljstva. Te teme vključujejo umetnost in vodenje, poslovno etiko, korporativno upravljanje, družbeno odgovornost podjetij in trajnostni razvoj. IEDC je navedenim vsebinam dodal pomembno temo desetletja: izzive in priložnosti digitalne preobrazbe.

Kaj razlikuje IEDC Executive MBA študij (EMBA) od drugih ponudnikov podiplomskih programov?
EMBA študij odlikuje elitna mednarodna profesorska zasedba, usmerjenost v prakso in inovativne metode poučevanja (izkustveno učenje, študije primerov, igranje vlog). IEDC ima vzpostavljene povezave z najboljšimi svetovnimi poslovnimi šolami, univerzami in institucijami za razvoj menedžmenta in voditeljstva, od koder prihajajo vrhunski profesorji in strokovnjaki, ki predavajo na IEDC (IMD Lausanne, Švica; INSEAD, Francija; ESMT, Nemčija; IESE Barcelona, Španija; Cambridge University, Velika Britanija; Richard Ivey School of Business, Kanada; Smith School of Business, Kanada; Harvard Business School, ZDA; MIT Sloan School of Management, ZDA). Diplomanti EMBA prejmejo diplomo MBA in bolonjsko diplomo magister menedžmenta. Program je priznan po 2. bolonjski stopnji ter ima dve mednarodni akreditaciji za odličnost (AMBA – Association of MBAs ter IQA – International Quality Accreditation). 

EMBA se začne s pridobivanjem temeljnih znanj strateškega upravljanja, inovacij in digitalne transformacije, financ, računovodstva, trženja in kadrovskega menedžmenta. Nadaljuje se s pridobivanjem veščin in kompetenc vodenja, komunikacije, reševanja problemov in timskega dela. Udeleženci nato delajo v skupinah, kjer opravijo poglobljeno analizo celovite študije primera. Dodeljen jim je kompleksen projekt iz aktualnega poslovnega okolja. Ta zahtevni in celoviti timski projekt se izvaja več mesecev in omogoča udeležencem, da v praktičnem primeru uporabijo vsa pridobljena znanja. Udeleženci lahko izbirajo med 1-, 2- ali 3-letnim formatom EMBA.

Diplomanti IEDC pravijo, da je bil EMBA zanje izjemna življenjska izkušnja, tudi zato, ker so poleg funkcionalnih znanj povečali svojo samozavest in spremenili pogled na poslovanje. Razširili so tudi mrežo poznanstev zlasti po mednarodni plati – kar 80 odstotkov udeležencev prihaja iz tujine. IEDC ima obsežno mrežo alumnijev, ki šteje več kot 5300 članov v 75 državah; IEDC alumni klubi pa delujejo v 15 državah. 

Večina diplomantov je po zaključenem študiju napredovala, 76 % diplomantov poroča o povečanju zaslužka; 93 % nekdanjih študentov pravi, da je program povečal njihovo konkurenčno prednost, 99 % pa jih meni, da so izboljšali ali povečali svojo učinkovitost vodenja. 

Več informacij na: https://www.iedc.si/programs/degree-programs/executive-mba