Prijeten klepet, stisk rok in izmenjava izkušenj

Srečanja z upokojenimi sodelavci: Nekatera podjetja gojijo tradicijo novoletnega druženja – To je družbeno odgovorna praksa, potrjuje Andrej Kohont s FDV

Objavljeno
21. januar 2019 10.00
Posodobljeno
21. januar 2019 10.32
Letošnjega srečanja v organizaciji Krke se je udeležilo več kot tisoč od skupno 2037 nekdanjih sodelavcev. Foto arhiv podjetja
Silva Čeh, Andreja Žibret Ifko, Zdenko Matoz
Silva Čeh, Andreja Žibret Ifko, Zdenko Matoz
Ljubljana – Tudi letos so nekatera podjetja okoli novega leta priredila srečanje z upokojenimi sodelavci, večinoma so jih nagovorili glavni direktorji, pri čemer so poudarili njihov pomen za družbo v njihovih aktivnih in upokojenskih časih, saj jih pogosto razumejo kot dobre ambasadorje podjetja, ponekod tudi že kot prenašalce znanja ... Krka, znana organizatorka tovrstnih srečanj z upokojenci, je poleg tega vsem upokojenim sodelavcem, kot že doslej, nakazala 150 evrov neto.

Ljubljanske mlekarne, podjetje s približno 600 zaposlenimi, že več kot deset let v januarju pripravijo ponovoletno srečanje za upokojene sodelavce. Povabijo jih na kosilo, kjer jih nagovori direktor družbe, ob koncu srečanja pa jim podarijo izbor njihovih izdelkov. »Druženja z nekdanjimi sodelavci se udeleži skoraj polovica naših upokojencev. Upokojenci podjetja so zvesta ciljna skupina. Trikrat na leto jim tudi pripravimo in pošljemo posebno izdajo časopisa, prav tako stik z njimi ohranjamo prek kluba upokojencev Ljubljanskih mlekarn, ki ga finančno podpiramo,« je povedala vodja korporativnega komuniciranja Renata Lovrak.

Krka: Cilj druženja je povezanost vseh, ki so soustvarjali Krkino pot.
Ljubljanske mlekarne: Upokojenci podjetja so zvesta ciljna skupina.
Gorenje: Ponosni so, da so delali v Gorenju.
MIZŠ že več kot 20 let vabi upokojene sodelavce na prednovoletna srečanja.


Med znana srečanja z nekdanjimi sodelavci gotovo sodi druženje, ki ga že leta organizira naša velika farmacevtska družba Krka. Letošnjega se je udeležilo več kot tisoč od skupno 2037 nekdanjih krkašev in vsi so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, že decembra dobili »po pošti« priložnostno novoletno darilo. Na januarskem srečanju jih je nagovoril predsednik uprave Jože Colarič in poudaril, da so »upokojeni krkaši s svojim delom, znanjem, izkušnjami in zavzetostjo pomembno prispevali k rasti Krke, ki je iz majhnega podjetja s peščico zaposlenih zrasla v veliko mednarodno družino«.

Seveda jih je prvi mož družbe razveselil z napovedjo, da bodo tudi letos vsi upokojenci v zahvalo za minulo delo prejeli tradicionalno nagrado – 150 evrov neto. Poleg tradicionalnega kulturnega srečanja je Krka znana po tem, da svojim upokojencem omogoča dopust v počitniških zmogljivostih podjetja, jim pošilja revijo Utrip in daje na voljo društvene prostore. Glavni cilj pa je, kot pravijo, druženje, skrb za ohranjanje zdravja in kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju, vseživljenjsko učenje in negovanje pripadnosti Krki, torej povezanost vseh, ki so soustvarjali Krkino pot.


Ponosni na zavzete ambasadorje podjetja


V Skupini Gorenje prav tako negujejo odnose z upokojenimi sodelavci. Skupaj si prizadevajo ohranjati njihovo tradicijo ter kulturo v lokalnem okolju in širše. Dobro se zavedajo, da so njihovi upokojenci eni najbolj ponosnih in zavzetih ambasadorjev podjetja, blagovne znamke in njihovih izdelkov. V klub upokojencev Gorenja, katerega delovanje družba finančno podpira, je včlanjenih približno 900 gorenjčanov. Imajo več kot 60 častnih članov, starih nad 80 let, klub pa vodi nekdanji predsednik uprave Jože Stanič. Člani se družijo na pohodih, izletih, letovanjih ter pri rekreaciji, športu in kulturi. Vsako leto v Velenju gostijo letno srečanje upokojenih sodelavcev, ki se ga udeleži skoraj 60 odstotkov članov. V uradnem delu jih nagovori predsednik uprave.

»Ponosni smo, da smo delali v Gorenju, da nas uprava s predsednikom Franjem Bobincem še vedno priznava, nas finančno podpira in nas informira o delovanju podjetja,« pravi Dušan Jeriha, tajnik kluba upokojencev. Prav tako se njihovi upokojenci redno udeležujejo tradicionalne Gorenjade, športnih iger skupine, in drugih tekmovanj, upokojene gorenjčane pa vsako leto povabijo tudi na veliko novoletno zabavo v Rdeči dvorani, namenjeno približno dva tisoč zaposlenim.

image
Foto Infografika Dela
V Luki Koper imajo stik z nekdanjimi zaposlenimi, ki so včlanjeni v klub upokojencev. Člani kluba prejemajo interno mesečno revijo Luški glasnik in organizirajo srečanja, na katera vabijo predstavnike podjetja. Družba s simbolično donacijo tudi pripomore k delovanju kluba. Nekateri člani kluba opravljajo delo vodiča po pristanišču za organizirane skupine, in sicer za 15 tisoč obiskovalcev na leto. Na interne dogodke podjetja pa upokojence povabijo ob okroglih obletnicah.

V kidričevskem Talumu tradicionalno ob tovarniškem prazniku, ta je 21. novembra, pripravijo posebno srečanje z upokojenimi sodelavci. Pravijo, da je srečanje vedno dobro obiskano. V decembru pa gojijo tradicijo srečanja s sodelavci, ki so se upokojili v zadnjem letu. Upokojenim sodelavcem redno pošiljajo interni časopis Aluminij, prav tako jih povabijo na dogodke, kot so koncerti pihalnega orkestra in moškega pevskega zbora Talum Kidričevo, dnevi odprtih vrat in podobno.

Na decembrsko srečanje upokojencev Mlekarne Planika je prišlo natančno 50 nekdanjih sodelavcev, kot so nam odgovorili, so bili »navdušeni tudi vsi sedanji zaposleni, saj so se srečanja udeležili tako rekoč vsi, razen tistih, ki zaradi bolezni ali res visoke starosti ne morejo na dogodek. Vedno pripravimo kratek program, jih pogostimo in nagradimo s skromno pozornostjo ter jim obljubimo, da se naslednje leto spet srečamo.«

image
Klub upokojencev Gorenja ima okoli 60 častnih članov, starih nad 80 let, vodi ga nekdanji predsednik uprave Jože Stanič. Foto arhiv podjetja


Družba BTC vsako leto decembra pripravi druženje in obdarovanje upokojencev. »Tokrat smo jih najprej povabili v Sititeater, kjer jim je profesor Kuzman odigral del istoimenske predstave, predsednik uprave Jože Mermal jim je predstavil dosežke in načrte družbe, nato pa smo jih povabili na kosilo. Vsakoletnega srečanja se upokojenci zelo razveselijo, tudi letos se jih je srečanja udeležilo približno 250,« so odgovorili iz BTC.

V Leku prednovoletno srečanje z nekdanjimi sodelavci organizira društvo upokojencev za svoje člane, in to na vseh lokacijah podjetja, sicer pa se, kot so odgovorili iz Leka, njihovi upokojenci sestajajo na letnih srečanjih, prav tako so vabljeni na Lekove piknike.

Aktivni so tudi po zavarovalnicah. V Adriaticu Slovenici organizirajo spomladansko športno in decembrsko večerno prednovoletno srečanje. V Zavarovalnici Triglav so odgovorili: »Ob skrbi za razvoj zaposlenih si prizadevamo tudi za ohranjanje dobrih odnosov z nekdanjimi sodelavci, ki se radi odzovejo našemu povabilu. Z njimi se vsako leto srečujemo na pred- oziroma ponovoletnih srečanjih, ki jih organiziramo v več krajih po Sloveniji. Tako je bilo tudi ob koncu lanskega in začetku letošnjega leta.« V Unicredit banki Slovenija posebnega novoletnega srečanja za upokojene sodelavce ne organizirajo, vendar so s številnimi povezani prek športnega društva, v okviru katerega jih povabijo na tradicionalno decembrsko druženje, namenjeno vsem zaposlenim.


Izkušnje nekdanjih so lahko v pomoč sedanjim zaposlenim


»Skrb za ohranjanje stikov z nekdanjimi sodelavci je, širše gledano, družbeno odgovorna praksa. Nekatera podjetja jih tudi podpirajo v skrbi za zdravje in podobno,« poudarja dr. Andrej Kohont s katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na FDV. Kot pravi, srečanja pripravljajo tradicionalna večja slovenska podjetja, kot sta Krka in Talum, v zadnjem času pa tudi manjša, ki so nastala v 90. letih.

image
Dr. Andrej Kohont: »Skrb za ohranjanje stikov z upokojenimi sodelavci je družbeno odgovorna praksa.« Foto osebni arhiv


Poudarja, da sta pri druženju nekdanjih in sedanjih sodelavcev zelo pomembna izmenjava izkušenj in pridobivanje znanja: »V času gospodarske krize, ko so podjetja več upokojevala, niso bila pozorna na to, koliko znanja se je s temi upokojitvami izgubilo. Pri tem je pomembno predvsem specifično znanje. Zdaj to poskušajo pridobiti nazaj. Na takšnih srečanjih se sedanji in nekdanji zaposleni pogovarjajo o problemih, starejši jim povedo, kako so se podobnih problemov lotevali v preteklosti. Spoznavanje situacij, ki so v pomoč današnjim zaposlenim pri obvladovanju dela in izzivov v prihodnosti, daje veliko zagona za naprej.«

Takšna srečanja so lahko tudi dodatna možnost za pridobitev usposobljenega kadra, kar je danes težko. Upokojeni sodelavci, ki so običajno zelo pripadni podjetju in o njem širijo dober glas, tako pomagajo pridobiti nove sodelavce in jih motivirajo za nadaljnje sodelovanje. Nenazadnje pa izkazovanje zahvale nekdanjim sodelavcem za njihov prispevek v preteklosti – pri čemer imajo ti priložnost izraziti, kaj so v podjetju pridobili, in to deliti s sedanjimi zaposlenimi – krepi zavzetost in pripadnost tudi sedanjih zaposlenih, kar vpliva na dobre odnose v podjetju in prispeva k nadaljnjemu razvoju, potrjuje Kohont.


Javni sektor: ponekod se družijo, drugod ne

»Skrb za ohranjanje stikov z upokojenimi sodelavci je družbeno odgovorna praksa.«
dr. Andrej Kohont

Prednovoletna srečanja z upokojenci pripravljajo tudi v nekaterih javnih zavodih. Na zavodu za šolstvo, kjer je približno 195 zaposlenih, se je letošnje tradicionalno decembrsko srečanje zaposlenih z upokojenimi sodelavci – organizirajo ga tudi po devetih območnih enotah – začelo z uvodnim nagovorom direktorja. Predstavil je dosežke in delovanje zavoda ter poudaril, da so za uspeh zaslužni zdajšnji in prav tako nekdanji zaposleni. Vsako leto se srečanja udeleži slaba polovica vabljenih.

Druženje popestrijo s kratkim kulturno-družabnim programom, ki ga pripravijo dijaki ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet, ter pogostitvijo. Vsem udeležencem razdelijo priložnostno darilce, na primer koledar in svinčnik. »Zavedamo se, da so upokojenci prehodili veliko let svoje življenjske poti z zavodom, mnogi tudi po upokojitvi spremljajo dogajanje v šolski politiki in ohranjajo stik s stroko. Nasmejani obrazi in prijeten klepet nekdanjih sodelavcev so zaznamovali tudi letošnji dogodek. Vsako leto se poslovijo s toplim stiskom rok in z mislijo, da se prihodnje leto ponovno srečajo.«

Povprašali smo tudi ministrstva: nekatera so zgledna, druga teh srečanj nimajo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v tem pogledu aktivno že več kot dve desetletji, saj od leta 1997 vabijo upokojene sodelavce na prednovoletna srečanja zaposlenih, lani ob koncu leta so jih povabili 97, prišlo jih je 17. Z ministrstva za finance so odgovorili, da so na prednovoletno druženje upokojene sodelavce povabili na finančni upravi in uradu za preprečevanje pranja denarja. Na ministrstvu za kulturo takšnih srečanj doslej ni bilo, bodo pa razmislili, da bi jih v prihodnje organizirali, so napovedali. Ministrstvo za javno upravo ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tovrstnega srečanja z upokojenimi sodelavci nista imeli.