Prisluškovanje in naše pravice

Širitev pooblastil Sove: Varuh človekovih pravic meni, da je treba presojati tudi vpliv tajnega prisluškovanja na zasebnost

Objavljeno
08. junij 2019 06.00
Posodobljeno
08. junij 2019 06.00
Peter Svetina, varuh človekovih pravic 
»Pričakujemo, da bo pri pripravi sprememb in dopolnitev na tem področju opravljena tudi skrbna presoja vplivov na zasebnost in nujnost, primernost, učinkovitost ter sorazmernost morebitnih novih pooblastil ob upoštevanju analize tveganj,« komentirajo v uradu varuha človekovih pravic Petra Svetine napovedi o načrtovani širitvi pooblastil Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova).

Varuh človekovih pravic se bo do sprememb na tem področju, ki jih bo omogočila nova strategija nacionalne varnosti – zdaj je v parlamentarni obravnavi – opredelil, ko oziroma če bodo pripravljene. Pisali smo, da so se ta teden člani matičnega parlamentarnega odbora za obrambo z glasovi opozicije in Levice odločili, da bodo pred potrjevanjem strategije zahtevali še javno obravnavo tega pomembnega dokumenta. Šele z njegovim sprejetjem naj bi prišle na vrsto predvidene spremembe zakona o Sovi in širitev njenih pooblastil. Vodstvo Sove namreč ocenjuje, da obstoječa pooblastila niso dovolj učinkovito orodje za zgodnje odkrivanje vseh oblik groženj nacionalni varnosti naše države.

V prejšnjem sistemu je predhodnica Sove delovala kot politična policija, vrnitve tega pa si ne želi nihče.V parlamentu se bodo morale politične stranke poenotiti tudi o sestavi novega strokovnega organa za učinkovit nadzor obveščevalcev.

 

Kdo in kako bo še nadzoroval


Posebna delovna skupina sveta za nacionalno varnost je »za odpravo pomanjkljivosti na področju preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem«, oblikovala tri predloge za učinkovito izvajanje nalog, povezanih z zgodnjo zaznavo ter prepoznavo tveganj in groženj nacionalni varnosti. Delovna skupina priporoča, naj se v nabor pooblastil doda vsaj tajni vstop v prostor in tajno snemanje v njem.

Ta tajna pooblastila bo Sova za nadzor slovenskih državljanov (zdaj jih lahko uporablja le, če slovenski državljan deluje v povezavi s tujino) lahko uporabljala le s sodno odredbo, obljubljajo zagovorniki širitve pooblastil. V prejšnjem sistemu je predhodnica Sove delovala kot politična policija, vrnitve tega pa si ne želi nihče.V parlamentu se bodo morale politične stranke poenotiti tudi o sestavi novega strokovnega organa za učinkovit nadzor obveščevalcev. Po eni od idej bi strokovni nadzor lahko izvajal samostojni vladni urad, sestavljen iz predstavnikov določenih vej oblasti. Zdaj Sovo nadzoruje parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostih služb, ki pa jo je mogoče ob pomanjkljivi strokovni usposobljenosti njenih članov zlorabljati tudi za politične diskreditacije.