Programski svet vendarle dal zeleno luč finančnemu načrtu RTV

RTV Slovenija po novem namesto z 2,44 milijona izgube, prihodnje leto z 11.000 evri presežka.

Objavljeno
27. november 2017 20.07
Posodobljeno
27. november 2017 20.07
*jsu* RTV ZGRADBA
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana - Člani programskega sveta RTV Slovenija so po vnovičnih zagotovilih generalnega direktorja Igorja Kadunca, da načrtovana »izguba« ne bo usodna in minimalnih dopolnitvah programsko-produkcijskega načrta za leto 2018, tega vendarle potrdili s 15 glasovi.

To je bilo sprva predvideno že na seji pred dvema tednoma, a so bili preveč skeptični do sprejemanja načrta, ki je predvideval 2,44 milijonsko izgubo. Petra Ložar, je tako kot prejšnjič predlagala umik te točke z dnevnega reda, saj je menila, da je v nasprotju z zakonom o uravnoteženju javnih financ.

Minimalni presežek

V drugi, popravljeni verziji, je Kadunc za dva milijona povišal prihodke (v načrtu ima prodajo delnic) in ponovil, da je programski načrt usklajen s finančnim načrtom - h kateremu so danes svetniki dali pozitivno mnenje s 14 glasovi za in 6 proti - saj izkazuje 11.000 presežka.  

»Nepotrebne so bojazni, da je načrt brez finančne pokritosti. Zavestno gremo vanj z izgubo, saj želimo gledalcem ponuditi vsaj nekaj, kar pričakujejo za naročnino.« Poleg nižanja oglaševalskih stroškov je problematična tudi od leta 2012 nespremenjena višina RTV-prispevka, je poudaril. 

Če programski svet obeh načrtov ne bi sprejel do konca novembra, bi morali načrte sprejemati vsak mesec, po t. i. dvanajstinah.  

Gradnja novega objekta lahko potopi celo RTV

Direktor RTV Slovenija se bo v sredo sestal s predstavniki kulturnega ministrstva, da bi jim predstavil zagato s poslovno izgubo in način njenega reševanja s prodajo delnic.

Peter Grašek, ki vodi nadzorni svet tega javnega zavoda, je tako Kadunca kot programski svet sicer pozval, naj načrta z negativnim izidom ne sprejmejo.

                                                    Peter Grašek. Foto: Roman Šipić/Delo

»Glavna dilema je, kaj programski svet želi - investicijo v novo stavbo ali več programa,« je orisal njihov izbor. Za gradnjo nadomestnega projekta na Komenskega 5 bodo namenili 13,1 milijona evrov, vendar mora ta sklep potrditi še nadzorni svet, ki bo zasedal v sredo. 

Od tega bodo šli štirje milijoni za lokacijo, dvakrat toliko za gradnjo, o tehničnih potrebah pa še ni ne duha ne sluha, zato je Grašek predlagal Kaduncu, da bi »namesto gradnje prihodnje leto pripravili dodatne strokovne utemeljitve za projekt, ne pa investicije. Zame je to potop pristop. Namesto, da bi šli naprej, gremo nazaj. Imamo samo še za eno leto takšnega poslovanja,« je posvaril.

Prihodnje leto se bo namreč sprostilo 7,2 milijona evrov iz obveznic brez katerih zavod ne bi mogel plačati svojih obveznosti.

Zadnji čas za korenite reforme

Kadunc pa je medtem prepričan, da ni nobenega razloga, da denarja iz naslova obveznic ne bi porabili za gradnjo nadomestnega objekta, ki se vsem zdi potreben. Če se to ne bo zgodilo, bo denar ostal na računu RTV. Napovedal je še, da »bodo rezi v program prihodnje leto mnogo bolj drastični, če ne bomo imeli sogovornika.«

                                                      Igor Kadunc. Foto: Roman Šipić/Delo

Grašek je dodal, da morajo začeti z reformami, če želijo, da bo zavod nekoč v takšni kondiciji, da bo lahko z rednimi prihodki pokrival vse svoje naložbe. Spomnil je, da so že lani odobrili prodajo naložb v vrednosti 3,5 milijona evrov, da bi zagotovili dovolj denarja za kadre, a na koncu s tem v resnici niso ničesar sanirali.

Usoda Jadranke Rebernik

Svetniki so se danes zgolj seznanili, da postopki razrešitve urednice informativnega programa tečejo dalje, da je Kadunc predlog dopolnil z novimi dejstvi ter da še čaka njen odgovor in mnenje uredništva.