Prvi resni interesenti za golf igrišče in dvorec Jelše

V občini pričakujejo, da bodo s prodajo zemljišč zaslužili 3,2 milijona evrov, vendar prihodkov še niso razporedili v odhodke.

Objavljeno
11. februar 2014 17.23
medved/jelsingrad
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje

Šmarje pri Jelšah - V šmarski občini se je zadnja leta zvrstilo že najmanj petdeset potencialnih kupcev zemljišč za golf v Jelšingradu in dvorca Jelše. Po besedah župana Jožeta Čakša sta se zdaj prvič pojavila resna tuja vlagatelja, tako da je občina vnesla prodajo zemljišč v letošnji proračun.

Kdo sta potencialna kupca iz tujine Jože Čakš ni želel razkriti, ker da bi s tem lahko ogrozil posel. Po naših informacijah je prvi interesent Express Airways Group iz Düsseldorfa, ki med drugim kupuje letališča, drugega pa zastopa mariborsko posredniško podjetje.

Edina zemljišča za golf pri nas

V občini pričakujejo, da bodo s prodajo zemljišč zaslužili 3,2 milijona evrov, vendar prihodkov še niso razporedili v odhodke, ker posel še ni sklenjen. Ker mora biti razpolaganje z občinskim premoženjem zajeto v proračunu, je občina vanj že vnesla prodajo, če bo do nje prišlo, pa bodo sprejeli rebalans zdaj 16,6 milijona evrov vrednega proračuna.

Čakš pravi, da je občina previdna, čeprav so zemljišča za golf v Jelšingradu za zdaj edina zemljišča v Sloveniji, ki imajo v prostorskem planu določeno namembnost, to je nezazidana stavbna zemljišča za golf igrišče.
Poleg 21 hektarjev, ki so v občinski lasti, je v prostorskem planu predvidenih za golf še dobrih 30 hektarjev zemljišč v zasebni lasti. Na tem območju, kjer stoji tudi dvorec Jelšingrad, bi tako lahko nastalo veliko golf igrišče z 18 luknjami.

»O prodaji še nič dorečenega«

Dvorec je v 90-odstni lasti Georgija Zečevića iz Švice in 10-odstotni lasti Dimitrija Đokića iz Ljubljane. Lastnika sta pripravljena dvorec odprodati, kupca igrišča za golf, ki sta se pojavila lani, pa ga želita odkupiti, obnoviti in vključiti v ponudbo golfa. Predkupno pravico pri nakupu dvorca bo občina dodelila tistemu kupcu, ki bi kupil zemljišča za golf, saj bi tako pridobila kakovosten turistični center in izboljšala lastno turistično ponudbo.

Lastnike dvorca pri prodaji zastopa odvetnik Aleš Sočan iz Ljubljane, ki je za Delo povedal, da ni dorečenega še nič obvezujočega in da ni sklenjena še nobena predpogodba o prodaji. Sočan je dejal, da ima še največji interes za uresničitev posla občina, a da je od tam do dogovora še dolga pot.

Z golf klubom prekinili pogodbo

Golf klub Jelšingrad Šmarje pri Jelšah, ki ga vodi Damjan Gobec, je imel do konca leta 2012 na zemljiščih urejenih 9 lukenj za igranje golfa. V začetku lanskega leta je Gobec izrazil namero, da bi prenehal urejati igrišča, ker se občina in golf klub razhajala glede najemnine in opredelitve vlaganj. Ker Gobec ni predložil predloga za prenehanje najemnega razmerja, je to po pravni poti storila občina.

Šmarska občina je tako lastnik in posestnik zemljišča, ki ga je kot nezazidano stavbno zemljišče pridobila na osnovi sprememb zakona od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v letu 2011, in lahko z njimi prosto razpolaga. Kot pravi Čakš, je prodaji naklonjen tudi občinski svet.